Het ouderschapsplan dient minimaal de volgende punten te bevatten: – dat de ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over hun kind(eren); – de wijze waarop ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen; – de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen; – dat de ouders weten dat het ouderlijk gezag ook betekent dat beide ouders verplicht zijn de ontwikkeling van de relatie tussen zijn of haar kind met de andere ouder te bevorderen; – de (verdeling van) de verzorging en opvoeding; – dat de ouders zich er bewust van zijn dat hun kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders; – dat de ouders de kinderen op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze betrokken hebben bij de totstandkoming van het plan.