Met het co-ouderschap wordt bedoeld een (bijna) gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen tussen de beide ouders.