Als echtscheidingsbemiddelaar begeleid ik jullie als onafhankelijke deskundige met het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Als het om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met kinderen gaat verzorgen wij ook een advocaat, die de stukken aan de Rechtbank aanbiedt met het verzoek de (echt)scheiding uit te spreken.