In principe zo lang de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, maar maximaal voor de duur van 12 jaar. De alimentatiegerechtigde heeft dan ook een verplichting om zoveel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld als jullie daar afwijkende afspraken over maken, of als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren.