Loyaliteitsconflict bij echtscheiding: hoe te voorkomen?

 

LOYALITEITSCONFLICT BIJ ECHTSCHEIDING: HOE TE VOORKOMEN?

Je hebt vast vaak gehoord van de termen “loyaliteit” en “loyaliteitsconflict” in een situatie van echtscheiding. In deze blog wordt je uitgelegd wat deze termen betekenen, wanneer het ontstaat en hoe je het kunt voorkomen.

LOYALITEIT

Met loyaliteit wordt bedoeld de band van kinderen met jullie als ouders. Je kunt het woord “loyaliteit” vervangen door het woord “trouw”. Deze loyaliteit is automatisch ontstaan bij de geboorte en komt voort uit het feit dat jullie kind zijn leven te danken heeft aan jullie als ouders. Jullie hebben je kind het leven geschonken en daardoor ontstaat een diepe band. Deze basis-loyaliteit is daarna verder uitgebreid en verdiept door de verzorging van opvoeding die jullie je kind hebben gegeven.

LOYALITEITSCONFLICT

In een echtscheidingssituatie kan de loyaliteit die kinderen voelen voor beide ouders onder druk komen te staan. Een kind kan namelijk niet anders dan trouw blijven aan beide ouders, en als ze het gevoel hebben dat ze moeten kiezen ontstaat er een innerlijk conflict bij het kind. Aan de ene kant willen ze loyaal zijn aan beide ouders en aan de andere kant voelen ze druk om te moeten kiezen tussen de ouders. Als het kind het gevoel heeft zijn voorkeur te moeten uitspreken voor de ene ouder, is dit in strijd met zijn innerlijke trouw aan de andere ouder. Immers, als hij zijn voorkeur voor de ene ouder uitspreekt, heeft hij het gevoel dat hij de andere ouders tekort doet. Hoe groter de druk voor een kind is om te moeten kiezen, hoe groter de innerlijke strijd van het kind. Uiteindelijk kan deze situatie leiden tot psychische schade bij het kind en in ernstige gevallen zelfs tot ouder-ontkenning, waarbij het kind geheel geen contact meer wil met één van de ouders.

HOE ONTSTAAT HET?

Het gedrag van de ouders en de wijze hoe zij met elkaar omgaan is de belangrijkste bron van het ontstaan van een loyaliteitsconflict. Het kan ontstaan door uitdrukkelijke vragen als: van wie het kind het meest houdt, of bij wie het kind het liefste wil wonen. Maar ook minder duidelijke situaties kunnen leiden tot een innerlijk conflict bij kinderen. Als de verhouding tussen de ouders slecht is en de ene ouder negatieve opmerkingen maakt over de andere ouder in bijzijn van het kind, leidt dit al tot een innerlijke strijd bij het kind. Immers, de ene ouder waaraan ze loyaal zijn, laat dan zijn negatieve gevoelens over de andere ouder blijken en het kind voelt alsof hij daarom niet meer loyaal zou mogen zijn aan de andere ouder.

Kortom, de ouders hebben de belangrijkste rol bij het voorkomen van loyaliteitsconflicten!

HOE TE VOORKOMEN?

Dat er bij jullie als ex-partners emoties en (negatieve) gevoelens boven komen in een echtscheidingssituatie is logisch. En dat die gevoelens vaak gericht zijn op je ex is ook normaal, immers je bent gekwetst of er is je verdriet aangedaan. Maar het is erg belangrijk om deze (negatieve) emoties ten opzichte van je ex-partner te scheiden van je houding tegenover hem/haar als ouder van jullie kinderen. Immers, jullie kinderen houden van jullie allebei en zij hebben ook het recht om loyaal te zijn aan jullie allebei. Het beste wat jullie als ouders jullie kinderen kunnen geven is oprechte en uitdrukkelijke toestemming voor de band met de andere ouder. Kortgezegd, geef je kinderen het gevoel mee dat ze van beide ouders mogen houden!

VRAGEN OF ADVIES NODIG?

Bij de mediators van scheidingsperspectief kun je terecht met al je vragen in deze kwestie.

Contactformulier: https://www.scheidingsperspectief.nl/contact/

Bellen met één van de mediators kan ook altijd, kijk op  https://www.scheidingsperspectief.nl voor het telefoonnummer van de mediator bij jou in de buurt.

Max Rens, co-auteur Praktijkgids ‘Scheidingen voor consumenten’

Praktijkgids(echt)scheiding_mediators_2016

Scheidingsmediator Max Rens:Als u gaat scheiden, wilt u geen fouten maken. Fouten die moeilijk zijn terug te draaien. Fouten waar u en uw kind de dupe van kunnen worden. Daarnaast wilt u goed begeleid worden. Met dit boek voorkomt u onder andere dat:

 • u de verkeerde procedures volgt of verkeerde beslissingen neemt;
 • u de verkeerde scheidingsprofessional inschakelt;• u minder vermogen of juist meer schulden krijgt dan bedoeld;
 • u te veel alimentatie betaalt of juist te weinig alimentatie ontvangt;
 • u onjuist omgaat met de koopwoning en de hypotheekrenteaftrek;
 • u fouten begaat als (niet-)ondernemende ex-partner;
 • u als samenwoner voorbij gaat aan belangrijke scheidingszaken;
 • u uw kind onnodig beschadigt door de scheiding;
 • u na uw scheiding onverwachte belastingen moet betalen.

Deze praktijkgids (echt)scheiding is een handig boek dat er vooral op is gericht om u te behoeden voor veelgemaakte fouten bij (echt)scheiding. Het is de enige, makkelijk te lezen, gids met de meeste bladzijden, die het gehele scheidingsspectrum beslaat. Alle auteurs geven, vanuit hun eigen specialisme en per onderwerp, aan wat er mis kan gaan en wat u kunt doen om dit te voorkomen. Dit boek bevat meer dan 200 tips, adviezen, veelgemaakte fouten, aandachtspunten en (reken)voorbeelden, handig gemarkeerd in kleurrijke en herkenbare kaders. Deze gids is met name gericht op consumenten, maar kan ook heel waardevol zijn voor scheidingsprofessionals. In deze inmiddels tweede uitgave (2016) is de meest recente wet- en regelgeving opgenomen en is het boek uitgebreid met relevante teksten betreffende: gezinsproblemen tijdens scheiding, voortzetting van de onderneming na scheiding, Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en alle nieuwe juridische, financiële en fiscale wetenswaardigheden. Een allesomvattende gids die onmisbaar is voor scheidende mensen.

4 signalen dat je mogelijk in de verkeerde relatie zit

Dit artikel is niet bedoeld om je in paniek te brengen over je huidige relatie, ook niet om je met spijt terug te laten kijken op een eerdere relatie. De bedoeling is om je radar wat scherper te zetten en geeft je stof om over na te denken. Het zou kunnen resulteren in een open en eerlijk gesprek met je partner, een gedragsverandering, meer waardering voor hoe goed het gaat of motivatie om er wel mee te stoppen.Continue reading

Mediation Assistant: het CRM software pakket voor en door mediators

mediation software remesoft

Mediation Assistant, het CRM software pakket voor en door mediators

Versnelt uw administratie met minimaal 7 uur per scheidingsdossier.

U wilt professioneel met cliënten gegevens omgaan. Met gebruikmaking van de ervaring als mediators hebben wij software ontwikkeld voor de professionele mediator. Met deze software heeft u continu inzicht in het  dossier van uw cliënten.

Met de software maakt u uw cliënten betrokken omdat zij zelf hun gegevens invullen, waarmee zij de basis van hun dossier al aanleveren. Dit scheelt u veel (dubbele )invoer. Alle documenten, zoals de mediationovereenkomst, het convenant, ouderschapsplan, en verzoekschrift gebruiken deze invoer.

Met Remesoft genereert u aldus digitale dossiers, die ook een verantwoording voor een peer review vergemakkelijken.

Vraag een demo aan op www.mediationassistant.nl

Brenda Loukes, mediator, over Remesoft: Deze software scheelt mij veel administratief werk, deze tijd kan ik nu besteden aan de cliënten. De documenten die gebruikt worden zijn prettig en volledig automatisch aangepast aan de situatie die de cliënt zelf invoert. Verder is er nog ruimte om teksten aan te passen of extra informatie in de documenten te verwerken waarin ik mijn eigen werkwijze herken en de cliënten de inhoud van de gesprekken in herkennen.

Door de workflow vergeet ik niks meer en met een paar klikken verstuur ik facturen. Echt een alles-in-één programma.

Een programma met de belangrijkste functionaliteiten, die u als mediator, nodig heeft:

 • Invoer door klant van eigen gegevens via internettoegang
 • Uitgebreide checklist van aan te leveren stukken, aan te passen op de situatie van de cliënten;
 • Het opstellen van alle stukken, die van belang zijn voor de mediationpraktijk, zoals mediationovereenkomst, convenant en ouderschapsplan, verzoekschrift;
 • Mogelijkheid om de standaard documenten, die uit de software komen aan te passen naar eigen inzicht;
 • Goede mailfunctionaliteit;
 • Invoeren workflow met tijdregistratie;
 • Verwerken van pensioenverevening in convenant;
 • Opmaken formulier mededeling verevening pensioenrechten;
 • (digitale) facturatie;
 • Eenvoudig maken van selecties uit bestand;
 • Draait onder Apple en Windows.

Een scheidingsbemiddelaar helpt bij (echt)scheidingen

Een echtscheidingsprocedure is ingewikkeld, emotioneel ingrijpend en hectisch. Een scheidingsdeskundige van Scheidingsperspectief biedt volgens mr Max Rens kan uitkomst om het hele scheidingstraject in goede banen leiden.
De aanpak van Scheidingsperspectief is gebaseerd op het ‘in onderling overleg’ uit elkaar gaan. Rens is dan ook een juridisch geschoolde mediator en MfN geregistreerd. Hij houdt gedurende het hele scheidingstraject rekening met het belang van beide partners. “Een advocaat dient het belang van slechts één partij en dan beland je al snel in een vechtscheiding. Als mediator behartig je de belangen van beide partijen en ik zorg dat de beslissingen samen worden gemaakt. Ik zeg altijd: u bent als volwassenen samen gekomen, ga dan ook als volwassenen uit elkaar. Wat samen is gecreëerd, ontbind je ook samen.”

Belangrijk onderdeel van de scheiding zijn de financiën. Rens zoekt de voor beide partijen beste oplossing en laat met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Ook voor het berekenen van kinderalimentatie is een helder rekenmodel, dat ervoor zorgt dat ook bij co-ouderschap de opbouw van de alimentatie direct duidelijk is. “Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.”

Rens benadrukt dat bij een scheiding goede begeleiding waardevol is. “Er zitten veel haken en ogen aan een scheiding, een convenantje van internet halen is niet genoeg, dan sta je binnen een paar jaar weer voor de rechter. Daarom is het belangrijk alles goed en duidelijk te regelen, zodat je ook écht uit elkaar kunt.” Om een goede atmosfeer te creëren werkt Rens niet vanuit een kil kantoor, maar vanuit huis.
Rens is gespecialiseerd in juridische, financiële en fiscale advisering bij echtscheiding. Hij biedt een totaalpakket voor advies en uitvoering van echtscheiding. Daarbij horen ook de juridische afwikkeling bij de notaris, de rechtbank en administratieve afwikkeling bij de gemeente.

Meer informatie: mr Max Rens 06-40613114, Weesdijk 50a in Vianen.

Scheiden of goed scheiden? Advocaat of mediator

scheidingsbemiddeling

Ongeveer een derde van onze huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hier kunnen wij niks aan veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de manier waarop: scheiden of goed scheiden

Een scheidingsadvocaat of een scheidingsmediator?

Via een scheidingsadvocaat beland je tegenover elkaar voor de rechter en zal de één winnen en de ander verliezen. Met een mediator probeer je om de meningsverschillen samen op te lossen, zodat er een win-winsituatie ontstaat.

Kosteneffectief en beschaafd alternatief

Scheidingsmediation is een kosteneffectief en beschaafd alternatief voor partners (samenwonend of gehuwd) die gaan scheiden. Het doel is een “goede scheiding”. Voor een scheidingsmediator betekent dit, dat beide ex-partners financiële en emotionele stabiliteit krijgen, er nieuwe relaties ontwikkeld kunnen worden en dat kinderen zich ‘normaal’ verder kunnen ontwikkelen.

Scheidingsbemiddeling. Waarom niet?

Je bent immers ooit in goede harmonie bij elkaar gekomen en als je jezelf nu voor de rechter moet verantwoorden, geef je het hele proces eigenlijk uit handen. Je kunt niet meer samen ergens over beslissen, de communicatie stokt en anderen dreigen jouw toekomst te gaan bepalen. Emoties worden uitvergroot en de kosten rijzen de pan uit, waardoor er nog minder te verdelen valt.

Het heft in eigen handen

Een goede scheidingsbemiddelaar geeft je de kans om eens rustig te gaan zitten en het heft weer in eigen handen te nemen. In beginsel wil iedereen zijn zaakjes netjes oplossen en de mediator kan aangeven wat er in de wet staat en hoe jullie als partners binnen die regels een evenwichtige oplossing kunnen bedenken. En een oplossing, die uit jullie zelf komt zal altijd langer standhouden dan een oplossing, die jullie door een ander wordt opgelegd. Die beslissing door de rechter zal voor de een voelen als een overwinning en voor de ander als een verlies.

Samen apart verder gaan

Iedereen kan een gesprek voeren en daarom ook een ander aanhoren. Scheidingsmediation helpt je om de directe emoties te kanaliseren en de blik op de toekomst te werpen, waarin jullie samen apart verder gaan.

De meeste mensen merken, dat een dergelijke methodiek verfrissend werkt en het gemakkelijker maakt om te onderhandelen over de voorwaarden, die je stelt aan jouw volgende leven.

Mijn afgelopen jaren als mediator hebben mij geleerd, dat de koud watervrees voor scheidngsmediation al vlug weg is, wanneer mijn cliënten zich realiseren, dat er echt aandacht voor hun kwestie is en dat zij de oplossing in eigen hand hebben.

Ik ben er dan ook een warm voorstander van, dat de scheiding uit de rechtszalen verdwijnt en dat ex-partners, middels scheidingsbemiddeling, hun leven zelf oppakken.

Ik ga scheiden, wat nu?!

Willen jullie uit elkaar of twijfel je nog?

Je zit in een situatie, waarin je relatie niet lekker gaat. De communicatie loopt niet en jullie maken elkaar verwijten over elkaars gedrag met het uiteindelijke besluit om uit elkaar te gaan.

Het is heel normaal dat zo’n besluit het gevoel van machteloosheid geeft. Je vraagt je af hoe het nu verder moet met:

 • de financiën,
 • de dagelijkse kosten van de huishouding,
 • de verzorging van jullie kinderen en
 • het huis, dat naast de gezamenlijke woning ook de veilige basis van de kinderen is.

Deze onzekerheden leiden tot spanningen, je weet niet meer waar je moet beginnen, welke vragen je wilt stellen en of  je echt wel uit elkaar wilt.

Een mediator kan jullie hierbij zodanig begeleiden, dat al jullie vragen beantwoord worden en jullie tot goede afspraken kunnen komen waar jullie beiden achter staan.

Wat wij vaak zien gebeuren is dat, na het besluit om uit elkaar te gaan, men even niets doet. Het besluit heeft gewoonweg tijd nodig om te bezinken. Dat is heel normaal en neem die tijd als het zo voelt, er komt vanzelf een moment waarin je merkt dat er weer een stap genomen kan worden. En dat is wat we iedereen ook aanraden, doe het stap voor stap. Kijk nog even niet te ver vooruit, dan overzie je het niet meer en kan de paniek toeslaan.