Ouderlijk gezag

Als mensen een relatie aangaan nemen zij vaak dingen als vanzelfsprekend aan. Een belangrijk punt is het gezag over kinderen uit een affectieve relatie van samenwoners. Als de ouders niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt namelijk alleen de moeder het ouderlijk gezag. Wil de vader (erkenner) ook het gezag, dan moet […]

Continue reading

Hoe leg je vakanties vast in het ouderschapsplan?

Casus: Een getrouwd stel kwam bij ons om de scheiding te regelen, waarbij twee jonge kinderen betrokken zijn en een ouderschapsplan verplicht is. De vraag, die naar boven kwam, hoe zij vakanties naar het buitenland met elkaar moeten afspreken?

Als mensen uit elkaar wordt bij het vastleggen van de scheiding in de meeste gevallen wordt wel een werkbare omgangsregeling getroffen en regelen beide partners ook wie het paspoort van het kind of de kinderen bij zich houdt. Omdat beide partners in de regel op vakantie gaan en ook hun kinderen willen meenemen is het van belang, dat zij hierover aanvullende afspraken maken. Wij hebben daarom een extra artikel opgenomen in het ouderschapsplan, dat bepaalt, dat beide ouders met hun kinderen op vakantie kunnen gaan, zonder dat dit direct leidt tot een aangifte wegens kinderontvoering. Uiteraard bevat dit artikel ook bepalingen omtrent duur en tijdstip van die vakantie.

Waarom is dit zo belangrijk?

Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar), moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering. Dit geldt in ieder geval wanneer een ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag alleen reist met een kind. Hiervoor heeft hij toestemming nodig. Maar ook de ouder met een eenhoofdig ouderlijk gezag, die alleen reist met een minderjarig kind heeft weliswaar geen toestemming nodig maar wel aanvullende documenten.

Voor deze toestemming vult u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar het buitenland in. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Extra voorzorgsmaatregelen:

  • Zorg ervoor, dat u altijd het formulier bij u heeft
  • Zorg er altijd voor, dat u een copie van het paspoort van de toestemmingever(s) heeft

Ik ga scheiden, wat nu?!

Willen jullie uit elkaar of twijfel je nog?

Je zit in een situatie, waarin je relatie niet lekker gaat. De communicatie loopt niet en jullie maken elkaar verwijten over elkaars gedrag met het uiteindelijke besluit om uit elkaar te gaan.

Het is heel normaal dat zo’n besluit het gevoel van machteloosheid geeft. Je vraagt je af hoe het nu verder moet met:

  • de financiën,
  • de dagelijkse kosten van de huishouding,
  • de verzorging van jullie kinderen en
  • het huis, dat naast de gezamenlijke woning ook de veilige basis van de kinderen is.

Deze onzekerheden leiden tot spanningen, je weet niet meer waar je moet beginnen, welke vragen je wilt stellen en of  je echt wel uit elkaar wilt.

Een mediator kan jullie hierbij zodanig begeleiden, dat al jullie vragen beantwoord worden en jullie tot goede afspraken kunnen komen waar jullie beiden achter staan.

Wat wij vaak zien gebeuren is dat, na het besluit om uit elkaar te gaan, men even niets doet. Het besluit heeft gewoonweg tijd nodig om te bezinken. Dat is heel normaal en neem die tijd als het zo voelt, er komt vanzelf een moment waarin je merkt dat er weer een stap genomen kan worden. En dat is wat we iedereen ook aanraden, doe het stap voor stap. Kijk nog even niet te ver vooruit, dan overzie je het niet meer en kan de paniek toeslaan.