Loyaliteitsconflict bij echtscheiding: hoe te voorkomen?

 

LOYALITEITSCONFLICT BIJ ECHTSCHEIDING: HOE TE VOORKOMEN?

Je hebt vast vaak gehoord van de termen “loyaliteit” en “loyaliteitsconflict” in een situatie van echtscheiding. In deze blog wordt je uitgelegd wat deze termen betekenen, wanneer het ontstaat en hoe je het kunt voorkomen.

LOYALITEIT

Met loyaliteit wordt bedoeld de band van kinderen met jullie als ouders. Je kunt het woord “loyaliteit” vervangen door het woord “trouw”. Deze loyaliteit is automatisch ontstaan bij de geboorte en komt voort uit het feit dat jullie kind zijn leven te danken heeft aan jullie als ouders. Jullie hebben je kind het leven geschonken en daardoor ontstaat een diepe band. Deze basis-loyaliteit is daarna verder uitgebreid en verdiept door de verzorging van opvoeding die jullie je kind hebben gegeven.

LOYALITEITSCONFLICT

In een echtscheidingssituatie kan de loyaliteit die kinderen voelen voor beide ouders onder druk komen te staan. Een kind kan namelijk niet anders dan trouw blijven aan beide ouders, en als ze het gevoel hebben dat ze moeten kiezen ontstaat er een innerlijk conflict bij het kind. Aan de ene kant willen ze loyaal zijn aan beide ouders en aan de andere kant voelen ze druk om te moeten kiezen tussen de ouders. Als het kind het gevoel heeft zijn voorkeur te moeten uitspreken voor de ene ouder, is dit in strijd met zijn innerlijke trouw aan de andere ouder. Immers, als hij zijn voorkeur voor de ene ouder uitspreekt, heeft hij het gevoel dat hij de andere ouders tekort doet. Hoe groter de druk voor een kind is om te moeten kiezen, hoe groter de innerlijke strijd van het kind. Uiteindelijk kan deze situatie leiden tot psychische schade bij het kind en in ernstige gevallen zelfs tot ouder-ontkenning, waarbij het kind geheel geen contact meer wil met één van de ouders.

HOE ONTSTAAT HET?

Het gedrag van de ouders en de wijze hoe zij met elkaar omgaan is de belangrijkste bron van het ontstaan van een loyaliteitsconflict. Het kan ontstaan door uitdrukkelijke vragen als: van wie het kind het meest houdt, of bij wie het kind het liefste wil wonen. Maar ook minder duidelijke situaties kunnen leiden tot een innerlijk conflict bij kinderen. Als de verhouding tussen de ouders slecht is en de ene ouder negatieve opmerkingen maakt over de andere ouder in bijzijn van het kind, leidt dit al tot een innerlijke strijd bij het kind. Immers, de ene ouder waaraan ze loyaal zijn, laat dan zijn negatieve gevoelens over de andere ouder blijken en het kind voelt alsof hij daarom niet meer loyaal zou mogen zijn aan de andere ouder.

Kortom, de ouders hebben de belangrijkste rol bij het voorkomen van loyaliteitsconflicten!

HOE TE VOORKOMEN?

Dat er bij jullie als ex-partners emoties en (negatieve) gevoelens boven komen in een echtscheidingssituatie is logisch. En dat die gevoelens vaak gericht zijn op je ex is ook normaal, immers je bent gekwetst of er is je verdriet aangedaan. Maar het is erg belangrijk om deze (negatieve) emoties ten opzichte van je ex-partner te scheiden van je houding tegenover hem/haar als ouder van jullie kinderen. Immers, jullie kinderen houden van jullie allebei en zij hebben ook het recht om loyaal te zijn aan jullie allebei. Het beste wat jullie als ouders jullie kinderen kunnen geven is oprechte en uitdrukkelijke toestemming voor de band met de andere ouder. Kortgezegd, geef je kinderen het gevoel mee dat ze van beide ouders mogen houden!

VRAGEN OF ADVIES NODIG?

Bij de mediators van scheidingsperspectief kun je terecht met al je vragen in deze kwestie.

Contactformulier: https://www.scheidingsperspectief.nl/contact/

Bellen met één van de mediators kan ook altijd, kijk op  https://www.scheidingsperspectief.nl voor het telefoonnummer van de mediator bij jou in de buurt.

optimale begeleiding in jullie scheidingsprocedure

Een scheidingsprocedure is ingewikkeld, emotioneel ingrijpend en hectisch. De scheidingsdeskundigen van Scheidingsperspectief bieden door hun brede expertise uitkomst en leiden het hele scheidingstraject in goede banen, samen met jullie.

De aanpak van Scheidingsperspectief is gebaseerd op het ‘in onderling overleg’ uit elkaar gaan. De scheidingsspecialisten van Scheidingsperspectief zijn dan ook geschoolde mediators en MfN geregistreerd met familie-accreditatie. Zij houden gedurende het hele scheidingstraject rekening met het belang van beide partners.

Een advocaat dient het belang van slechts één partij en vaak zie je een langdurige briefwisseling tussen de advocaat van de een naar de ander. Bij een mediator zit je gezamenlijk aan tafel, je blijft in gesprek met elkaar. Als mediator houden wij de belangen van beide partijen in het oog en bevorderen wij, dat de beslissingen tijdens de gehele scheidingsprocedure samen worden gemaakt. Dit doen wij vanuit de gedachte: jullie zijn als volwassenen samen gekomen, ga dan ook als volwassenen uit elkaar.

Financiën en scheiden
De bemiddelaars van Scheidingsperspectief bevorderen de voor beide partijen beste oplossing en laten met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Dit betekent, dat voor  de partner- en kinderalimentatie met een helder rekenmodel wordt gewerkt. Dat zorgt ervoor dat bij elke regeling de opbouw van de alimentatie direct duidelijk is. “Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.” Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in het convenant.

De kinderen en scheiden
Hebben partners kinderen, dan zijn zij het grootste belang. Dit is belangrijk om voor ogen te houden wanneer er afspraken gemaakt moeten worden over de opvoeding van de kinderen. Je leert afstand van elkaar nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact te blijven.

In overleg met de ouders voeren de bemiddelaars van Scheidingsperspectief altijd een individueel gesprek met de kinderen. Zo worden zij ook gehoord en is er ruimte om te horen wat zij belangrijk vinden. Afspraken over alles rondom de kinderen wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Het huis en scheiden
Is het een eigen woning, rust er een hypotheek op of staat de woning zelfs “onder water”. Wil een van beide partners in verband met de leeftijd van de kinderen langer in de woning kunnen blijven wonen? De mediators van Scheidingsperspectief bevorderen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing en laten met een rekenmodel zien wat de gevolgen zijn van de afspraken. Dat maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomst.

De pensioenrechten en scheiden
Als je na een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat scheiden moet ook het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen tussen de partners verdeeld worden. Jullie kunnen er ook voor kiezen om van verevening af te zien maar ook dat moet goed verwoord in het convenant opgenomen worden. Ook kan het pensioen worden ingezet bij de verdeling van de woning, als er niet voldoende contant geld is. Een goede begeleiding is dan ook erg belangrijk. Wij nemen daarom altijd de pensioenen op in het convenant, zodat daar geen losse eindjes blijven.

Wij van Scheidingsperspectief benadrukken dat bij een scheiding goede begeleiding waardevol is. “Er zitten veel haken en ogen aan een scheiding, een convenantje van internet halen is niet genoeg, dan sta je binnen een paar jaar weer voor de rechter. Alle afspraken en berekening zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk alle zaken goed en duidelijk te bepreken en te regelen, zodat je ook écht uit elkaar kunt.”

De mediators van Scheidingsperspectief bieden een totaalpakket voor advies en uitvoering van de (echt)scheiding. Daarbij horen ook het opmaken van alle documenten, de juridische afwikkeling bij de rechtbank en administratieve afwikkeling bij de gemeente.

Meer informatie:  WWW.SCHEIDINGSPERSPECTIEF.NL