hoe vertel ik het onze kinderen?

hoe vertel ik het de kinderen?

SCHEIDEN: HOE VERTEL JE HET DE KINDEREN?

SCHEIDEN MET KINDEREN

Een echtscheiding is eigenlijk altijd een nare situatie. Verdriet, onzekerheid, boosheid, machteloosheid, er spelen veel emoties bij een scheidingssituatie. Voor jullie als (ex)partners, maar ook zeker voor de kinderen. Waar jullie als ouders misschien zelf de keus hebben gemaakt, of kunnen proberen om zo goed mogelijk om te gaan met de keus van de ander, hebben de kinderen geheel geen keus. Een scheiding overkomt ze, vaak onverwacht en meestal ongewenst.

GEVOLGEN SCHEIDING VOOR KINDEREN

Er wordt vaak gezegd dat een echtscheiding slecht is voor kinderen en dat ze altijd de gevolgen ervan zullen ondervinden in hun latere leven. Maar uit onderzoek blijkt dat niet de echtscheiding zelf schadelijk is voor kinderen, maar de manier waarop de echtscheiding verloopt dat wel kan zijn. Dat een vechtscheiding, waarin ouders elkaar niet meer kunnen luchten of zien, elkaar zwart maken en waarin de kinderen worden “opgezet” tegen de andere ouder, niet goed is voor de kinderen, is logischerwijs aan te nemen. Maar ook echtscheidingen die op het oog redelijk verlopen en waar de ouders hun best doen om het samen zo goed mogelijk te regelen, kunnen bij kinderen leiden tot stress, een gevoel van onveiligheid, sombere gevoelens, een laag zelfbeeld etc..

Om een scheiding voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, is een “goed begin het halve werk”, en dat begin is het zogenaamde paraplugesprek.

PARAPLUGESPREK

In het paraplugesprek worden de kinderen op de hoogte gesteld van de scheiding van hun ouders. Belangrijk hierbij is dat de ouders dit gesprek met de kinderen samen aangaan op een rustige plek en op een rustig moment van de dag, bij voorkeur als er daarna geen activiteiten meer op de agenda staan.

Belangrijke tips hierbij zijn:

 1. Vertel dat je samen hebt besloten uit elkaar te gaan en geef elkaar niet de schuld.
 2. Benadruk dat de scheiding definitief is om te voorkomen dat kinderen valse hoop krijgen op een hereniging.
 3. Geef duidelijk aan het niet de schuld van de kinderen is.
 4. Vertel dat de liefde voor de kinderen nooit overgaat en dat beide ouders van de kinderen blijven houden.
 5. Praat niet negatief over elkaar en laat de kinderen niet kiezen tussen de ouders.
 6. Geef de kinderen alle ruimte en gelegenheid om hun emoties te tonen.
 7. Beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken.

Houd er als ouders rekening mee dat kinderen dit soort emotionele kwesties in stappen verwerken en dat ze niet alles in één keer begrijpen en onthouden. Er zullen meestal meerdere gesprekken nodig zijn om de kinderen te laten beseffen wat de scheiding betekent en ze de kans te geven de situatie te accepteren en verwerken.

Goed om te weten voor jullie en de kinderen

Zorg er in ieder geval voor dat de kinderen het volgende weten en begrijpen:

 1. Dat jullie niet meer met zijn allen in één huis zullen wonen;
 2. Dat het niet de schuld is van de kinderen da t jullie gaan scheiden, maar dat het komt door problemen tussen jullie als volwassenen;
 3. Dat jullie als ouders altijd van de kinderen zullen blijven houden en ook altijd samen voor de kinderen zullen blijven zorgen.
 4. Dat het besluit vaststaat en de kinderen er niets aan kunnen doen om dit te veranderen;
 5. Dat ze altijd alles mogen vragen aan beide ouders.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk onzekerheid bij de kinderen weg te nemen. Geef daarom concreet aan wat er gaat veranderen. Dus waar ze gaan wonen en hoe de zorgtaken worden verdeeld. Geef de kinderen zekerheid in de kwesties waarin dit mogelijk is. Beloof geen dingen die (misschien) niet nagekomen kunnen worden of die nog niet zeker zijn. Geef op die punten aan dat jullie als ouders jullie uiterste best zullen doen om alles zo goed mogelijk voor ze te regelen. Geef daarbij ook aan, dat jullie zoveel mogelijk rekening zullen houden met de wensen van de kinderen zelf.

RESULTAAT

Kinderen van gescheiden ouders herinneren zich op volwassen leeftijd nog wanneer en hoe zij te horen kregen dat hun ouders gingen scheiden en regelmatig blijkt dit een traumatische ervaring te zijn geweest. Door het voeren van een goed paraplugesprek, kunnen jullie als ouders veel onzekerheid en stress bij de kinderen wegnemen. Vanzelfsprekend reageert ieder kind anders, maar uit ervaring is gebleken dat een goed gevoerd paraplugesprek verdriet en onzekerheid kan voorkomen, niet alleen voor nu maar ook voor later.

de kosten van een scheiding

kosten scheiding

De kosten van scheiding:

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe lang een scheiding duurt en wat de kosten van een scheiding zijn. Omdat een scheiding nogal wat vergt krijgen wij ook soms de vraag of de kosten voor een scheiding aftrekbaar zijn. Dit zijn reële vragen omdat een scheiding een intensief proces is en als jullie uit elkaar gaan en met begeleiding deze scheiding tot een goed einde willen brengen, dan kost dat uiteraard geld. Hoeveel tijd jullie daarmee kwijt zijn is allereerst aan jullie zelf: willen jullie de scheiding binnen een maand geregeld hebben maar dan wel met alle waarborgen, die daarbij horen: dat kan. Of hebben jullie de idee, dat zorgvuldigheid een uitgesmeerd traject behoeft: ook dat kan.

De kosten, die daarmee gepaard gaan vertellen wij jullie graag in het kennismakingsgesprek, waarbij wij deze maar wellicht ook andere vragen kunnen beantwoorden.

Wat valt er onder scheidingsbegeleiding?

De laatste tijd is het nogal verwarring over wat er nu eigenlijk onder scheidingsbegeleiding valt: een begeleiding van een scheiding loopt van de intake tot het moment, dat het convenant en het ouderschapsplan zijn getekend. Eventueel horen hier ook nog bij de kosten van de advocaat en de griffierechten, wanneer jullie gehuwd zijn. Hiertoe behoren bijvoorbeeld niet advieskosten voor een hypotheek of kosten van een notaris voor de akte van verdeling. Deze kosten worden immers door één van jullie gemaakt na de scheiding maar wel op basis van het getekende document.

Soms kunnen jullie te maken krijgen met extra kosten.  Dit kan komen omdat jullie in het buitenland zijn getrouwd en jullie het huwelijk nog moeten registreren in den Haag of in sommige gevallen in Nederland een notaris dienen te bezoeken om jullie in het buitenland aangegane huwelijk om te zetten naar een huwelijk volgens Nederlands recht. Het spreekt voor zich, dat deze zaken niet onder een standaard tariefafspraken van een mediation vallen. Wij informeren jullie daar graag over.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De hoofdregel is dat kosten van de scheidingsbegeleiding zelf niet aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kosten van de advocaat en de griffiekosten.

Kosten die worden gemaakt in verband met het verkrijgen van inkomen zijn echter wel aftrekbaar. Hieronder kun je de volgende kosten opnemen:

 • Kosten ter verwerving van inkomen. Omdat degene met het laagste inkomen recht kan hebben op partneralimentatie maken wij altijd een partneralimentatieberekening. Op die manier zijn jullie bekend met de rechten en de plichten over en weer.
 • Kosten ter verwerving van uitgesteld inkomen(pensioen). Omdat jullie recht hebben op de helft van het door jullie beide tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen begeleiden wij jullie altijd bij het komen tot een pensioenberekening. Op die manier zijn jullie bekend met de rechten en de plichten over en weer.

Kosten van juridische bijstand of mediation die jij hebt gemaakt in verband met het verwerven van inkomen in het kader van een echtscheiding kunnen jou dus een belastingvoordeel opleveren maar alleen als jij voldoende kunt aantonen dat jij deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

De kosten en de aangifte?

Wij maken zoveel mogelijk een factuur op waarin de kosten die te maken hebben met het verkrijgen van partneralimentatie duidelijk worden gespecificeerd. Zo zie je precies welke kosten aftrekbaar zijn.

 

Als jullie meer willen weten over een scheiding en alles dat daarbij komt kijken, beantwoord gerust onze vier startvragen of start een chat op onze website.

 

Ouderschapsplan opstellen bij scheiding | Co-ouderschap

Wat zegt de wet over het ouderschapsplan?

Alle ouders die uit elkaar gaan doen er goed aan een ouderschapsplan op te stellen. Gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn dat ook wettelijk verplicht. Hoofdregel is dat het verzoekschri tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan bevat, ondertekend door beide ouders.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over:

a. de manier waarop de ouders de zorg-en opvoedingstaken verdelen of de omgang regelen. Dat betekent onder meer dat moet worden vastgelegd waar het kind verblij , hoeveel tijd hij met iedere ouder doorbrengt, wie welke taken op zich neemt;

b. de manier waarop de ouders elkaar informatie geven en raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen betre en;

c. de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Verder moet het verzoekschrift tot scheiding vermelden:

1. waar de ouders het over eens zijn, waar de ouders het nog niet over eens zijn en waarom dat zo is;

2. op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Als het verzoekschrift geen ouderschapsplan bevat omdat de ouders het niet eens kunnen worden, kan de rechter hen naar een mediator verwijzen. Als mediation ook niet tot afspraken leidt, kan de rechter tot de conclusie komen dat het ouderschapsplan redelijkerwijs niet kan worden overgelegd. In dat geval kunnen ouders proberen op een andere manier aan de voorwaarden te voldoen. De rechter moet beoordelen of zij daarin zijn geslaagd. Hij kan het verzoek ook niet- ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat hij het niet in behandeling kan nemen.

Elke ouder heeft dan nog de mogelijkheid alleen de scheiding aan te vragen. In die aanvraag (het scheidingsverzoek) aan de rechter, moet komen te staan waarom het niet is gelukt dat samen met de andere ouder te doen. En hoe hij of zij vindt dat het ouderschap na scheiding eruit moet zien.

Afwijking van de hoofdregel zoals hiervoor beschreven, kan nodig zijn als overleg met de andere ouder onmogelijk is. Bijvoorbeeld bij ernstige problemen zoals alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische klachten of huiselijk geweld.

Uit elkaar… En de kinderen dan?
Vraag: Hoe moet ik met mijn partner overleggen over het ouderschapsplan als wij steeds ruzie hebben? Antwoord: Laat tijdens de besprekingen het verleden met rust en maak je niet boos. Gedraag je niet als partners maar als ouders met een gezamenlijk doel: het welzijn van de kinderen. Mocht het toch niet lukken, zoek dan hulp, bijvoorbeeld van een mediator.

Suggesties bij het opstellen van een ouderschapsplan

In de wet staat wat er minimaal in een ouderschapsplan)* moet komen. Daarnaast kun je er nog allerlei andere dingen in opnemen die je belangrijk vindt voor je kinderen. Zoals bepaalde regels (bedtijden, huiswerk), opva ingen over stra en of wat te doen als jij en de andere ouder het niet eens zijn. Het gaat erom dat het plan ‘maatwerk’ is, dus goed past bij de kinderen en ouders.

Waarschijnlijk zal het ouderschapsplan een paar keer moeten worden veranderd. Want wat op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich immers voortdurend en situaties kunnen veranderen. Beschouw het plan als een ‘groeimodel’ en leg erin vast hoe je daarmee omgaat. Zo kun je afspreken dat je op vaste tijden met elkaar of met iemand erbij bekijkt hoe het loopt en of er iets moet worden veranderd.

Met deze wetenschap in het achterhoofd is het wellicht ook makkelijker om je exibel op te stellen als het gaat over hoe vaak en hoe lang de kinderen bij jou zijn. Want je moet rekening houden met hun behoe en en die bemoeilijken misschien wat je als ouder graag zou willen. De eerste tijd kan het voor kinderen nodig zijn de zorg net zo te regelen als vóór de scheiding. Ook moet je denken aan hun lee ijd en hun ontwikkelingsniveau bij het maken van een passende regeling. Als een kind heel jong is tijdens de scheiding, kan het noodzakelijk zijn de zorg erg ongelijk te verdelen. Zijn ontwikkeling laat nog niet toe dat hij te vaak of te lang weg is van zijn verzorgende ouder. Ook hebben jonge kinderen (tot een jaar of zes) veel behoefte aan een stabiele, vertrouwde thuissituatie. Voor hen is het daarom beter wat vaker en korter contact met de andere ouder te hebben (een paar keer per week) dan af en toe een lang contact. De mogelijkheden worden vanzelf groter naarmate het kind zich verder ontwikkelt.

Hoe leg je vakanties vast in het ouderschapsplan?

Casus: Een getrouwd stel kwam bij ons om de scheiding te regelen, waarbij twee jonge kinderen betrokken zijn en een ouderschapsplan verplicht is. De vraag, die naar boven kwam, hoe zij vakanties naar het buitenland met elkaar moeten afspreken?

Als mensen uit elkaar wordt bij het vastleggen van de scheiding in de meeste gevallen wordt wel een werkbare omgangsregeling getroffen en regelen beide partners ook wie het paspoort van het kind of de kinderen bij zich houdt. Omdat beide partners in de regel op vakantie gaan en ook hun kinderen willen meenemen is het van belang, dat zij hierover aanvullende afspraken maken. Wij hebben daarom een extra artikel opgenomen in het ouderschapsplan, dat bepaalt, dat beide ouders met hun kinderen op vakantie kunnen gaan, zonder dat dit direct leidt tot een aangifte wegens kinderontvoering. Uiteraard bevat dit artikel ook bepalingen omtrent duur en tijdstip van die vakantie.

Waarom is dit zo belangrijk?

Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar), moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering. Dit geldt in ieder geval wanneer een ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag alleen reist met een kind. Hiervoor heeft hij toestemming nodig. Maar ook de ouder met een eenhoofdig ouderlijk gezag, die alleen reist met een minderjarig kind heeft weliswaar geen toestemming nodig maar wel aanvullende documenten.

Voor deze toestemming vult u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar het buitenland in. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Extra voorzorgsmaatregelen:

 • Zorg ervoor, dat u altijd het formulier bij u heeft
 • Zorg er altijd voor, dat u een copie van het paspoort van de toestemmingever(s) heeft