Loyaliteitsconflict bij echtscheiding: hoe te voorkomen?

 

LOYALITEITSCONFLICT BIJ ECHTSCHEIDING: HOE TE VOORKOMEN?

Je hebt vast vaak gehoord van de termen “loyaliteit” en “loyaliteitsconflict” in een situatie van echtscheiding. In deze blog wordt je uitgelegd wat deze termen betekenen, wanneer het ontstaat en hoe je het kunt voorkomen.

LOYALITEIT

Met loyaliteit wordt bedoeld de band van kinderen met jullie als ouders. Je kunt het woord “loyaliteit” vervangen door het woord “trouw”. Deze loyaliteit is automatisch ontstaan bij de geboorte en komt voort uit het feit dat jullie kind zijn leven te danken heeft aan jullie als ouders. Jullie hebben je kind het leven geschonken en daardoor ontstaat een diepe band. Deze basis-loyaliteit is daarna verder uitgebreid en verdiept door de verzorging van opvoeding die jullie je kind hebben gegeven.

LOYALITEITSCONFLICT

In een echtscheidingssituatie kan de loyaliteit die kinderen voelen voor beide ouders onder druk komen te staan. Een kind kan namelijk niet anders dan trouw blijven aan beide ouders, en als ze het gevoel hebben dat ze moeten kiezen ontstaat er een innerlijk conflict bij het kind. Aan de ene kant willen ze loyaal zijn aan beide ouders en aan de andere kant voelen ze druk om te moeten kiezen tussen de ouders. Als het kind het gevoel heeft zijn voorkeur te moeten uitspreken voor de ene ouder, is dit in strijd met zijn innerlijke trouw aan de andere ouder. Immers, als hij zijn voorkeur voor de ene ouder uitspreekt, heeft hij het gevoel dat hij de andere ouders tekort doet. Hoe groter de druk voor een kind is om te moeten kiezen, hoe groter de innerlijke strijd van het kind. Uiteindelijk kan deze situatie leiden tot psychische schade bij het kind en in ernstige gevallen zelfs tot ouder-ontkenning, waarbij het kind geheel geen contact meer wil met één van de ouders.

HOE ONTSTAAT HET?

Het gedrag van de ouders en de wijze hoe zij met elkaar omgaan is de belangrijkste bron van het ontstaan van een loyaliteitsconflict. Het kan ontstaan door uitdrukkelijke vragen als: van wie het kind het meest houdt, of bij wie het kind het liefste wil wonen. Maar ook minder duidelijke situaties kunnen leiden tot een innerlijk conflict bij kinderen. Als de verhouding tussen de ouders slecht is en de ene ouder negatieve opmerkingen maakt over de andere ouder in bijzijn van het kind, leidt dit al tot een innerlijke strijd bij het kind. Immers, de ene ouder waaraan ze loyaal zijn, laat dan zijn negatieve gevoelens over de andere ouder blijken en het kind voelt alsof hij daarom niet meer loyaal zou mogen zijn aan de andere ouder.

Kortom, de ouders hebben de belangrijkste rol bij het voorkomen van loyaliteitsconflicten!

HOE TE VOORKOMEN?

Dat er bij jullie als ex-partners emoties en (negatieve) gevoelens boven komen in een echtscheidingssituatie is logisch. En dat die gevoelens vaak gericht zijn op je ex is ook normaal, immers je bent gekwetst of er is je verdriet aangedaan. Maar het is erg belangrijk om deze (negatieve) emoties ten opzichte van je ex-partner te scheiden van je houding tegenover hem/haar als ouder van jullie kinderen. Immers, jullie kinderen houden van jullie allebei en zij hebben ook het recht om loyaal te zijn aan jullie allebei. Het beste wat jullie als ouders jullie kinderen kunnen geven is oprechte en uitdrukkelijke toestemming voor de band met de andere ouder. Kortgezegd, geef je kinderen het gevoel mee dat ze van beide ouders mogen houden!

VRAGEN OF ADVIES NODIG?

Bij de mediators van scheidingsperspectief kun je terecht met al je vragen in deze kwestie.

Contactformulier: https://www.scheidingsperspectief.nl/contact/

Bellen met één van de mediators kan ook altijd, kijk op  https://www.scheidingsperspectief.nl voor het telefoonnummer van de mediator bij jou in de buurt.

Scheiden of goed scheiden? Advocaat of mediator

scheidingsbemiddeling

Ongeveer een derde van onze huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hier kunnen wij niks aan veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de manier waarop: scheiden of goed scheiden

Een scheidingsadvocaat of een scheidingsmediator?

Via een scheidingsadvocaat beland je tegenover elkaar voor de rechter en zal de één winnen en de ander verliezen. Met een mediator probeer je om de meningsverschillen samen op te lossen, zodat er een win-winsituatie ontstaat.

Kosteneffectief en beschaafd alternatief

Scheidingsmediation is een kosteneffectief en beschaafd alternatief voor partners (samenwonend of gehuwd) die gaan scheiden. Het doel is een “goede scheiding”. Voor een scheidingsmediator betekent dit, dat beide ex-partners financiële en emotionele stabiliteit krijgen, er nieuwe relaties ontwikkeld kunnen worden en dat kinderen zich ‘normaal’ verder kunnen ontwikkelen.

Scheidingsbemiddeling. Waarom niet?

Je bent immers ooit in goede harmonie bij elkaar gekomen en als je jezelf nu voor de rechter moet verantwoorden, geef je het hele proces eigenlijk uit handen. Je kunt niet meer samen ergens over beslissen, de communicatie stokt en anderen dreigen jouw toekomst te gaan bepalen. Emoties worden uitvergroot en de kosten rijzen de pan uit, waardoor er nog minder te verdelen valt.

Het heft in eigen handen

Een goede scheidingsbemiddelaar geeft je de kans om eens rustig te gaan zitten en het heft weer in eigen handen te nemen. In beginsel wil iedereen zijn zaakjes netjes oplossen en de mediator kan aangeven wat er in de wet staat en hoe jullie als partners binnen die regels een evenwichtige oplossing kunnen bedenken. En een oplossing, die uit jullie zelf komt zal altijd langer standhouden dan een oplossing, die jullie door een ander wordt opgelegd. Die beslissing door de rechter zal voor de een voelen als een overwinning en voor de ander als een verlies.

Samen apart verder gaan

Iedereen kan een gesprek voeren en daarom ook een ander aanhoren. Scheidingsmediation helpt je om de directe emoties te kanaliseren en de blik op de toekomst te werpen, waarin jullie samen apart verder gaan.

De meeste mensen merken, dat een dergelijke methodiek verfrissend werkt en het gemakkelijker maakt om te onderhandelen over de voorwaarden, die je stelt aan jouw volgende leven.

Mijn afgelopen jaren als mediator hebben mij geleerd, dat de koud watervrees voor scheidngsmediation al vlug weg is, wanneer mijn cliënten zich realiseren, dat er echt aandacht voor hun kwestie is en dat zij de oplossing in eigen hand hebben.

Ik ben er dan ook een warm voorstander van, dat de scheiding uit de rechtszalen verdwijnt en dat ex-partners, middels scheidingsbemiddeling, hun leven zelf oppakken.