Loading...
STAPPENPLAN 2017-10-24T19:22:09+01:00

STAPPENPLAN

Hoe werkt een (echt)scheidingsmediation bij Scheiden anno nu?

Ondanks dat iedere scheiding anders is, is er wel een rode draad, waarbinnen het proces verloopt

Allereerst zijn jullie op deze website terecht gekomen en is jullie interesse gewekt om een kennismakingsgesprek aan te gaan. Jullie krijgen van mij een bevestiging van het kennismakingsgesprek, waarin ik alvast aangeef, wat ik jullie in dit gesprek zal vertellen.

Kennismakingsgesprek:

Ik vind het belangrijk om eerst een kennismakingsgesprek te voeren, waarin jullie mij en ik jullie leer kennen. Dit is belangrijk omdat er een klik moet zijn om verder te kunnen. In het kennismakingsgesprek krijgen jullie uitleg over de procedure, de werkwijze en de kosten. Dit gesprek vindt meestal bij jullie thuis plaats. Wanneer de klik er is en jullie besluiten om mij het te gunnen om jullie te begeleiden krijgen jullie toegang tot mijn beveiligde omgeving, waar jullie jullie gegevens kunnen invullen en relevante documenten kunnen uploaden. Op basis van deze gegevens en documenten heb ik een goed inzicht in de uitgangspunten en kunnen wij het mediationtraject ingaan.

Mediationbijeenkomsten

Elk mediationtraject start altijd met het ondertekenen van de mediationovereenkomst, waaraan ook de voorwaarden en de gedragsregels van de MFN zijn gehecht. In een aantal gesprekken zal ik met jullie alle punten – zowel emotioneel als financieel – bespreken die van belang zijn om de scheiding te regelen. Belangrijke zaken zijn daarbij een ouderschapsplan, de verdeling van inkomen middels alimentatieberekeningen, de verdeling van de bezittingen, de verdeling van de woning, de verdeling van de pensioenaanspraken en de persoonlijke invulling, die jullie aan deze afspraken willen verbinden. Niet één scheiding is immers hetzelfde. Als mediator waak ik er altijd voor, dat jullie wensen op een evenwichtige manier worden vermeld in het convenant en het ouderschapsplan. Uiteraard mogen jullie ervan uitgaan, dat het proces op een neutrale, vertrouwelijke en onpartijdige manier plaatsvindt.

Scheiden en kinderen

Bij veel (echt)scheidingen zijn kinderen betrokken. Julie nemen tijdens jullie scheiding belangrijke beslissingen, waar jullie kinderen lange tijd van profiteren of de dupe zijn. Belangrijk is het daarom je te realiseren, dat je een kind niet uit zijn omgeving weghaalt en of weghoudt. Je bent allebei ouder en deze rol overstijgt alles. In ons rechtstelsel heet het dan ook, dat het belang van kinderen van openbare orde is voor het belang van jullie als ex-partners gaat. Een ouderschapsplan is daarom cruciaal en niet vrijblijvend.

Emotie en financiën

Er is niets zo onbevredigend als besluiten nemen zonder te weten, waarover je het hebt. In het mediationtraject combineer ik daarom altijd de voor jullie belangrijke zaken altijd met de financiële consequenties. Ik geef uitleg over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de keuzes die jullie maken en waar mogelijk begeleid ik jullie in die keuzes. Een goede financiële paragraaf is dan ook onmisbaar voor elke (echt)scheiding. Hierdoor worden jullie wensen duidelijk en uitvoerbaar.

Eindovereenkomst

De eindovereenkomst is, afhankelijk van jullie burgerlijke staat, een echtscheidingsconvenant met eventueel een ouderschapsplan ofwel een ontbindingsovereenkomst met eventueel een ouderschapsplan.

Juridische afwikkeling

Wanneer jullie getrouwd zijn of geregistreerd partner met kinderen, dan zal jullie (echt)scheiding altijd vergezeld moeten gaan van een procedure bij de rechtbank. Voor dat traject breng ik jullie met een betrokken advocaat in contact, die het verzoekschrift en de daarmee gepaard gaande beschikking alert afwikkelt tot aan de inschrijving in het huwelijksregister.
Zijn jullie samenwonend of geregistreerd partner zonder kinderen, zal jullie scheiding geregeld zijn met de ondertekening van de ontbindingsovereenkomst en voor zover van toepassing het ouderschapsplan.

Nazorg

Als jullie eenmaal gescheiden zijn, dan moet er nog best veel gebeuren. Je kunt denken aan het regelen van een nieuwe hypotheek of het aanvragen van de van toepassing zijnde toeslagen. Van mijn kant houd ik jullie jaarlijks op de hoogte van de indexatie van de afgesproken alimentatiebedragen.

Contact