Scheiden geregistreerd partnerschap met kinderen, eigen woning en ondernemer

Hoe ga je als geregistreerd partners uit elkaar?

Je bent geregistreerd partner en één van jullie is ondernemer. Jullie willen scheiden oftewel het geregistreerd partnerschap ontbinden.  Omdat jullie kinderen hebben dan moeten jullie ook een ouderschapsplan maken en het convenant met het ouderschapsplan via een gemeenschappelijk verzoek voorleggen aan de rechtbank. De rechtbank controleert deze documenten en controleert of de afspraken in orde zijn. Er vinden geen zittingen plaats en de rechtbank handelt het verzoek schriftelijk af. Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgen de kinderen een uitnodiging voor een gesprek bij de rechter. We nemen een verklaring van jullie kind op in het ouderschapsplan, dan is een bezoek niet meer nodig. Tenslotte doet de rechter uitspraak en legt de ontbinding van het geregistreerd partnerschap en de afspraken vast in een beschikking.

Wanneer is einde geregistreerd partnerschap definitief?

Jullie ontvangen beide de beschikking en een akte van berusting, die jullie tekenen en terugsturen naar de advocaat. Die stuurt de stukken op naar de gemeente en daar wordt de ontbinding van het geregistreerd partnerschap ingeschreven in de registers en daarmee is de ontbinding van het geregistreerd partnerschap definitief.

Zorgplicht geregistreerd partners

Geregistreerd partners gaan een levenslange zorgplicht aan op het moment dat zij in het partnerschapsbootje stappen. Dat betekent, dat jullie in beginsel een levenslange zorgplicht aangaan. Deze zorgplicht stopt niet op het moment van ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Gaan jij en je ex-partner uit elkaar, dan kan het dus zo zijn dat je verplicht bent om financieel voor elkaar te blijven zorgen. Je hebt namelijk een onderhoudsplicht voor je partner. Dit wordt ook wel de alimentatieplicht genoemd.

Partneralimentatie

Aan de hand van de zogenoemde TREMA-normen meten wij jullie behoefte en draagkracht en berekenen wij in een berekening waarin heel veel factoren worden meegewogen, de hoogte van de alimentatie. Het is hierbij belangrijk om je te realiseren, dat er nu twee huishoudens moeten worden betaald uit vaak hetzelfde inkomen. De verplichting om partneralimentatie te betalen is gelimiteerd tot twaalf jaar, te rekenen vanaf het moment van ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Ga je als geregistreerd partners scheiden en heb je minderjarige kinderen? Dan worden de afspraken over de verzorging en opvoeding van jullie kinderen vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit is wettelijk verplicht bij een ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Ouderschapsplan:

In een ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe je de zorg- en opvoedingstaken verdeelt (zorgregeling), dat kan uiteenlopen van een weekeinde in de twee weken tot een week-op, week-af rooster voor de kinderen.
  • Hoe je elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze of de gezondheid van het kind, daar moeten beslissingen worden genomen, waarover je moet overleggen en waarover je het eens moet worden.

Maar ook praktische zaken als worden de kinderen gehaald of gebracht, wanneer vieren ze feestdagen en verjaardagen en bij wie. We proberen hierbij zoveel mogelijk onderwerpen te regelen en te bespreken, zodat daarover in de toekomst zo weinig mogelijk discussie kan ontstaan.

Kindgesprek:

Het komt regelmatig voor, dat één of meer kinderen behoefte hebben om zelf ook iets te zeggen. In zo’n geval zorgen wij altijd voor een goede oplossing

Kindverhoor:

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een uitnodiging om met de rechter te komen praten. Sommige kinderen vinden dit leuk maar als jullie kinderen dit niet willen zorgen wij voor een afdoende ondersteuning.

Kinderalimentatie

Omdat jullie kinderen hebben hebben jullie de verplichting tot een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding. Dit noemen we ook wel kinderalimentatie. Het is belangrijk om te weten dat kinderen vóór jullie zelf gaan ofwel kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie. Je bent verplicht te betalen tot en met de maand waarin de kinderen 18 jaar oud worden. Wanneer ze dan zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, dan eindigt de verplichting tot betaling.

Alimentatie jongmeerderjarigen

Is het kind niet in staat in eigen onderhoud te voorzien, bijvoorbeeld omdat het een opleiding volgt, dan zijn de ouders verplicht om naar draagkracht een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud en studie totdat het kind 21 jaar oud wordt. Soms willen ouders met elkaar afspreken dat zij hun kind ook nog langer willen ondersteunen, mits dat een studie volgt waar de ouders mee instemmen en het kind resultaten boekt die naar een succesvol einde van de studie leiden, bijvoorbeeld tot de leeftijd van 25. Dan leg je je intentie daartoe vast, naar elkaar toe.

Juridische aspecten eigen woning bij een echtscheiding

Als jullie als geregistreerd partners uit elkaar gaan, dan moeten jullie duidelijke afspraken maken over de woning. Jullie kunnen bijvoorbeeld afspreken, dat één van jullie de woning overneemt of dat deze verkocht wordt. Als overname of verkoop niet mogelijk is, dan kan de woning eventueel gezamenlijk eigendom blijven.

Financiële aspecten eigen woning bij een echtscheiding

Als één van jullie de koopwoning overneemt, dan is het belangrijk om te weten welke stappen je hiervoor moet doorlopen bij de scheiding. Vaak is er een hypotheek afgesloten die moet worden overgenomen door degene die de woning overneemt, de ander moet dan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Als de hypotheek verstrekt is met NHG, zijn bij scheiding aparte voorwaarden van toepassing. Deze kunnen de keuzes voor de woning beperken. Daarnaast komt het regelmatig voor dat polissen als zekerheid voor de hypotheek zijn verpand aan de hypotheekverstrekker. Ook over deze polissen moeten afspraken worden gemaakt.
Tot slot is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de betaling van de rente en de kosten van de woning, rekening houdend met de fiscale wet- en regelgeving.

Echtscheiding en ouderdomspensioen

Als jullie als geregistreerd partner pensioenrechten hebben opgebouwd is op het ouderdomspensioen de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing. Dit betekent, dat jullie allebei recht hebben op de helft van de aanspraak van het door beiden bij huwelijk opgebouwde pensioen.

Echtscheiding en nabestaandenpensioen

Vervolgens bepaalt de pensioenwet, dat jullie los van het recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ook recht hebben op het door de ander opgebouwde nabestaandenpensioen. Wij begeleiden waar mogelijk jullie in de door te maken keuzes.

Waardering van de onderneming

Als jullie als geregistreerd partners uit elkaar gaan is het belangrijk om te weten of je in gemeenschap van goederen of op Huwelijksvoorwaarden getrouwd bent. Bij een gemeenschap van goederen aangegaan vóór 1 januari 2018 is de verdeling van de waarde van de onderneming in beginsel half-half. Als je een onderneming hebt en die in de gemeenschap valt, wordt die aan de ondernemer toegedeeld, maar die moet wel de waarde ervan afrekenen met de ander. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan blijft de onderneming in beginsel buiten de vermogensverdeling, alhoewel over de waarde ervan soms afgerekend moet worden, als er een periodiek verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden staat, dat niet is uitgevoerd. Vaak komen er bij een onderneming ook andere aspecten kijken, emotioneel, financieel of fiscaal, waarover jullie in de mediation vragen hebben. Afhankelijk van de situatie en jullie wensen kijken wij daarom ook naar de onderneming als waardebestanddeel in jullie vermogen en denken mee over creatieve oplossingen.

Inkomen uit de onderneming

Omdat het inkomen van een ondernemer kan fluctueren is het belangrijk om samen afspraken te maken over het inkomen, dat jullie willen hanteren. Dit is namelijk van belang voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie.

Max Rens

Ik begeleid sinds 2013 stellen naar een werkbare scheiding. Om het voor jullie zo aangenaam mogelijk te maken kom ik bij jullie thuis. Omdat jullie daar vaak alle zaken bij de hand hebben is het gemakkelijker om jullie vragen te beantwoorden en om al na gemiddeld drie gesprekken jullie wensen in een een werkbaar resultaat te vertalen.

Professioneel en toegankelijk

5/5

Ik heb Max Rens in een week dagelijks gebeld en hij hoorde alles rustig aan. Hij heeft echt alles voor ons gedaan. En zei, dat we niet genoeg vragen konden stellen. Nou, dat hebben we gedaan! Niets was te veel.

- Erik

Wil je meer weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan