Scheiden met een mediator | Scheiden Anno Nu

“Bij één op de drie relaties treedt een breuk op dus waarom zou het ons niet kunnen overkomen?”

Deze uitspraak geeft aan hoe gewoon het tegenwoordig is om te accepteren, dat niet iedere relatie het eeuwige leven heeft. Tegelijkertijd gaat een scheiding altijd gepaard met emotie en vele vragen, zoals:

• Mijn partner wil scheiden maar ik niet;
• Hoe vertel ik mijn partner, dat een scheiding nu echt moet plaatsvinden?
• Waar ga ik daarna wonen?
• Wat wordt na de scheiding mijn inkomen?
• Hoe zit het met de zorg voor onze kinderen?
• Wij hebben een samengesteld gezin. Hoe moet dat?
• Hoe zit het met onze pensioenaanspraken?

Als een scheiding onvermijdelijk is – in Nederland is dat het geval, zodra één van beiden de scheiding wil – dan wil je antwoord op deze vragen. Vervolgens wil je, dat alles op een evenwichtige en onpartijdige wijze geregeld wordt in een procedure, waarbij jullie beiden je veilig kunnen voelen en waarin aandacht is voor jullie vragen en wensen.

Scheiden met een mediator

Een echtscheiding draait om twee zaken, namelijk het convenant en waar van toepassing een ouderschapsplan. Op basis van de mediationovereenkomst is het mijn taak om jullie te begeleiden naar deze documenten. Dat betekent, dat ik als onpartijdige en onafhankelijke derde jullie begeleid in het scheidingsproces. Met mijn juridische en financiële achtergrond kijk ik naar alle ingevoerde informatie en documenten. Het is immers belangrijk om en alles te bespreken en vervolgens het besprokene te verwerken naar een zogenaamde “nulmeting”. Een “nulmeting” is bij het moment, waarop de feiten vaststaan en jullie met elkaar in gesprek kunnen ten aanzien van jullie wensen en mogelijkheden. Dit is voor jullie een eerlijke en weinig belastende manier om overeenstemming te bereiken. Ook het ouderschapsplan is cruciaal. Daarom heb ik daarvoor een klantvriendelijke oplossing gecreëerd, die jullie ondersteunt bij het maken van de keuzes, die jullie willen maken ten aanzien van jullie kind(eren).

Alles bij elkaar krijgen jullie een manier, die jullie in staat stelt om zelf de beslissingen te nemen, die het mogelijk maken om samen apart verder te kunnen.

×