Scheiden Anno Nu - Dé modernste manier om jullie relatie te beëindigen
Search
Close this search box.

Scheiden en pensioen

Scheidenanno.nu

Scheiden en pensioen

Scheiden en pensioen zijn twee lastige begrippen en zeker met de huidige veranderingen in de wet.

Er zijn namelijk veel manieren om met de verdeling van het pensioen om tegen. Laat je goed voorlichten, zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Scheiden en pensioen

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS) is geregeld dat bij beëindiging van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap het ouderdomspensioen bij helfte wordt verdeeld. Dit geldt voor beëindiging na 1 mei 1995. Volgens deze wet hebben jullie beiden recht op de helft van het pensioen, dat jullie tijdens de huwelijkse/geregistreerd partnerschap jaren hebben opgebouwd.

Het is echter mogelijk dat jullie in huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden andere afspraken hebben vastgelegd over de verdeling van jullie pensioenen en daarbij deze wet VPS hebben uitgesloten. Dit kan zelfs nog bij het opmaken van de scheidingspapieren.

Samenwoners hebben in beginsel geen recht op elkaar pensioen voor zover dit wordt bepaald door de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (wet VPS). Uiteraard kunnen jullie hierover wel afspraken vastleggen in samenlevingsvoorwaarden. Als jullie dit gedaan hebben dan is het altijd noodzakelijk om hiervan ook pensioenuitvoerders van op de hoogte te brengen.

Verdelen van pensioen

Het verdelen van het opgebouwde pensioen wordt pensioenverevening genoemd. In de praktijk betekent dat, dat je de helft van het tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van je ex-partner krijgt, als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en als jullie beiden in leven zijn. Een voordeel van een verevening zonder conversie is, dat als je komt te overlijden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt jouw pensioenrechten weer terugvloeien naar jouw ex-partner. Dit is logisch omdat jullie bij een verevening zonder conversie een afhankelijk pensioenrecht hebben. Je blijft daarmee afhankelijk van het al of niet in leven zijn van jouw ex-partner.

Als jullie gezamenlijk hebben gekozen voor verevening, is het van belang om dit te melden bij het/alle pensioenfonds(en). Met een speciaal hiervoor beschikbaar document kun je de scheiding melden en de door jullie afgesproken verdeling van het ouderdomspensioen. Doe je dit binnen 2 jaar na de echtscheiding, dan keert de pensioenuitvoerder rechtstreeks aan de gerechtigde uit. Als de termijn van 2 jaar is verstreken blijft wel het recht op de pensioenuitkering aan de ex-partner, maar dan moeten jullie zelf het bedrag maandelijks overboeken naar elkaar.

Op het (UPO) uniform pensioen overzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je snel zien wat de opgebouwde pensioen bedragen zijn.

Het is ook mogelijk om gezamenlijk andere afspraken te maken m.b.t. het verdelen van ouderdomspensioen. Een aanleiding hiervoor kan zijn dat jullie beiden een vergelijkwaardig pensioen hebben opgebouwd. Ook kan het zijn dat je juist een andere verdeling wilt dan 50/50 of zelfs volledig afzien van elkaars pensioen. Let er wel op dat je je hierover zorgvuldig laat voorlichten wat zoal de consequenties hiervan zijn.

Conversie

Als jullie na de scheiding qua pensioen niet meer van elkaar afhankelijk willen zijn kunnen jullie kiezen om de rechten, die jullie op elkaars pensioen hebben te laten verzelfstandigen. Dit heet conversie. Dit is een bijzondere vorm van verdelen. Het deel waar je recht op hebt bij de verdeling wordt namelijk omgezet naar een zelfstandig ouderdomspensioen. Hiermee wordt het pensioen, dat jij verkrijgt van jouw partner na verevening losgekoppeld van de pensioenaanspraak van jouw ex-partner. Dit levert naast onafhankelijkheid van jouw ex-partner ook voordelen op, wanneer jullie een groot leeftijdsverschil hebben. Het pensioen wordt dan namelijk uitgekeerd als je zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een nadeel van conversie is, dat als je komt te overlijden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt jouw pensioenrechten niet weer terugvloeien naar jouw ex-partner. Dit is logisch omdat jullie nu allebei een zelfstandig pensioenrecht hebben. Houdt er wel rekening mee, dat niet iedere pensioenuitvoerder hieraan wil meewerken. Omdat pensioen voor de meeste personen het grootste vermogensbestanddeel is, is goede voorlichting een vereiste!

Nabestaandenpensioen

Als jullie kiezen voor zorgverdeling zullen de kinderen met name bij één van jullie komen te wonen en zal deze ouder de meeste zorg voor zijn of haar rekening nemen. De ander betaalt dan kinderalimentatie. Voor een dergelijk regeling wordt vaak gekozen wanneer er zeer jonge kinderen zijn of een ouder een zeer drukker baan heeft. Een goede berekening van kinderalimentatie houdt rekening met alle subsidies en tegemoetkomingen, zodat er een goede balans is tussen de zorgregeling en de betaalde kinderalimentatie. Omdat één ouder de kinderen minder ziet is het des te belangrijker om het contact te onderhouden en als ouders goed te blijven communiceren.Of er sprake is van nabestaandenpensioenen en hoe dit wordt opgebouwd hangt af van de pensioenregeling. Als je na een echtscheiding financieel afhankelijk bent van je ex-partner, is het belangrijk de financiële gevolgen bij overlijden duidelijk te krijgen en waar mogelijk aanvullende voorzieningen te regelen. Als het nabestaandenpensioen onvoldoende is, kun je denken aan het afsluiten van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Als de gevolgen van overlijden geen financieel risico zijn voor de ex-partner is het ook te overwegen om af te zien van het nabestaandenpensioen. Op pensioengerechtigde leeftijd is het dan mogelijk het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen.

Nabestaandenpensioen

Elke situatie is anders. Belangrijk in deze cruciale fase is dat jullie gezamenlijk beslissingen kunnen nemen op basis van objectieve uitgangspunten. Het financiële vraagstuk bij een echtscheiding kan complex zijn. Wij geven jullie zoveel mogelijk inzicht in de mogelijkheden conform wet en regelgeving afgestemd op jullie beider wensen en nieuwe toekomst. Inzicht in de financiën geeft duidelijkheid en als er risico’s zijn, kunnen er aanvullende afspraken/voorzieningen geregeld worden.

Verloop scheiden in 1 dag, snel scheiden

Aanmelden

Aanmelden

Kennismaking

Kennismaking

Gegevens invoeren

Checklist

Checklist

Voorbereiding

Voorbereiding

Scheiden in één dag

Scheiden in één dag

Scheiden Anno Nu

Maak direct een afspraak

Maak direct een afspraak bij Scheiden Anno Nu om op een moderne manier jullie scheiding te regelen. Dankzij onze kennis en ervaring zorgen we ervoor dat jullie allebei apart verder kunnen met alle zekerheden die daarbij horen. Jullie kunnen op deze site eenvoudig een dossier aanmaken om samen te scheiden met een mediator.

Verzeker van uistekende

En rustgevende begeleiding

Bij Scheiden Anno Nu zijn jullie altijd verzekerd van uitstekende en rustgevende begeleiding en een compleet proces. Bekijk wat standaard in ons proces is inbegrepen.

Convenant:

Maak een compleet convenant, waarin je niets vergeet. Zo weet je zeker dat alle afspraken goed worden weergegeven.

Ouderschapsplan

Jullie blijven altijd allebei de ouders van jullie kinderen. Door het opstellen van een duidelijk ouderschapsplan zijn er geen onduidelijkheden.

Verzoekschrift:

Met een verzoekschrift maak je de gang naar de rechter. Wij verzorgen het gehele traject.

Nazorg:

Sommige zaken zoals de hypotheek of de pensioenverevening kun je pas na de scheiding officieel regelen. Scheiden Anno Nu helpt hier bij.

Google reviews

Wat vertellen andere over ons?

Perfecte begeleiding

Dhr. Rens van scheidenanno.nu is een vakkundig man. De begeleiding is zeer helder, professioneel en met geduld uitgevoerd. Wij zijn blij dat we hem gevonden hebben en raden hem aan iedereen aan. Met vriendelijke groet, Peter

Peter de Wit 3 november 2023

Heel goed geholpen

Max Rens heeft mij en mijn partner heel goed geholpen met onze scheiding. Dankjewel Max!

Roel 19 september 2023
google

Na jaren van gelukkig getrouwd te zijn geweest, besloten mijn partner en ik dat het tijd was om onze eigen wegen te gaan. We wilden geen bittere strijd en kozen voor vriendelijke bemiddeling door Max Rens om de scheiding aan te vragen. Dit bleek een uitstekende keuze te zijn. De bemiddelaar was empathisch, onpartijdig en zorgde ervoor dat wij allebei gehoord werden. Hoewel het een moeilijke tijd was, waren we in staat om op een respectvolle manier tot overeenstemming te komen en de scheiding op een vreedzame manier af te ronden

Hans Blok 9 september 2023

Scheiden Anno Nu

Blogs & nieuws

Optimale begeleiding in jullie scheidingsprocedure
Blogs

Optimale begeleiding in jullie scheidingsprocedure

Een scheidingsprocedure is ingewikkeld, emotioneel ingrijpend en hectisch. De scheidingsdeskundigen van Scheidingsperspectief bieden door hun brede expertise uitkomst en leiden het hele scheidingstraject in goede

Scheiden advocaat of mediator
Blogs

Scheiden advocaat of mediator

Ongeveer een derde van onze huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hier kunnen wij niks aan veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de manier waarop: scheiden of

Bel mij phone