Scheiden met een mediator | Scheiden Anno Nu

Scheiden en de zorg voor jullie kinderen

Als jullie willen gaan scheiden komt er veel op je af. Zowel emotioneel als financieel. Jullie hebben allebei wensen en willen zo snel mogelijk weten wat de mogelijkheden zijn. Eén van die onderwerpen is de verdeling van de zorg voor jullie kinderen.

Scheiden, jullie kinderen en de wet

De wet bepaalt eigenlijk alleen maar, dat er altijd een ouderschapsplan moet komen als jullie gaan scheiden welke burgerlijk staat jullie ook hebben.


Een ouderschapsplan moet afspraken bevatten over minimaal de volgende zaken:
• het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
• de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
• de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding.

Uiteraard hebben jullie veel meer zaken, die jullie geregeld willen en daarom is een ouderschapsplan best wel een uitgebreid document. In beginsel zal een rechter een verzoek tot scheiding dan ook niet in behandeling nemen zonder een bijgevoegd ouderschapsplan
Allereerst gelden de afspraken voor alle kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar. Veel mensen denken dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen bij wie ze gaan wonen, maar dat is niet waar. Wel is het zo, dat jullie jullie kinderen op een bij hun leeftijd passende wijze horen te betrekken bij de totstandkoming van de afspraken, die jullie als ouders gaan maken. Jullie willen immers, dat jullie kinderen met jullie beide een normale omgang hebben en niet onder druk de boodschapper worden van jullie voortdurende conflicten.

Omgangsregeling na de scheiding

Bij een scheiding leggen jullie de dagelijkse zorg voor de kinderen vast in een ‘omgangsregeling’. Hiervoor zijn twee basisvormen, namelijk een regeling op basis van een zorgverdeling en een op basis van een co-ouderschap

Zorgverdeling

Als jullie kiezen voor zorgverdeling zullen de kinderen met name bij één van jullie komen te wonen en zal deze ouder de meeste zorg voor zijn of haar rekening nemen. De ander betaalt dan kinderalimentatie. Voor een dergelijk regeling wordt vaak gekozen wanneer er zeer jonge kinderen zijn of een ouder een zeer drukker baan heeft. Een goede berekening van kinderalimentatie houdt rekening met alle subsidies en tegemoetkomingen, zodat er een goede balans is tussen de zorgregeling en de betaalde kinderalimentatie. Omdat één ouder de kinderen minder ziet is het des te belangrijker om het contact te onderhouden en als ouders goed te blijven communiceren.

Co-ouderschap

Als jullie kiezen voor co-ouderschap brengen jullie kinderen ongeveer net zoveel tijd door bij de ene als bij de andere ouder. Dat is voor de kinderen meestal heel prettig. Jullie krijgen bij deze vorm van ouderschap veel mee van het dagelijks leven van het kind. Ook dat is een groot voordeel. Jullie hebben allebei contact met vriendjes, sport en school. Ook met hebben jullie met elkaar veel contact. Het is daarom belangrijk dat jullie na de scheiding in staat zijn tot goed overleg. Co-ouderschap draait immers om veel en goede communicatie. Bijvoorbeeld over opvoedingsvraagstukken en over planning. Jullie blijven allebei opvoeder. Als co-ouder relativeren jullie elkaars stijl van opvoeden en gunnen jullie de ander iets. Flexibiliteit, vertrouwen en geduld zijn daarbij handige eigenschappen. Ook de kinderen moeten zich instellen op het co-ouderschap. Dat is niet altijd makkelijk. Daarnaast blijven jullie heldere afspraken maken over wanneer de kinderen bij wie zijn en hoe jullie elkaar als ouders informeren en contact houden. Tot slot is het handig als jullie dichtbij elkaar blijven wonen. Zo sluiten de twee werelden waarin de kinderen na de scheiding gaan leven, het beste op elkaar aan.


Verdeling van kosten

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Ouders maken in principe zelf afspraken over welke kosten zij verdelen en welke niet. Er zijn ‘eigen’ kosten en ‘te verdelen’ kosten. Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt. Denk aan huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die één ouder doet ten behoeve van de kinderen.


Bijvoorbeeld: verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.

Verdeling van tegemoetkomingen

Bij co-ouderschap horen de kinderen bij twee huishoudens. Het is echter niet toegestaan om kinderen op meer dan één adres in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Ouders met meerdere kinderen kunnen hen daarom op papier het beste verdelen. Dat voelt misschien wat raar, maar het is de beste manier om als ouders beiden in aanmerking te komen voor sommige financiële regelingen, zoals eenouderkorting, kinderbijslag en zorgtoeslag. Hebben jullie maar één kind, dan kan het handig zijn om het kind in te schrijven op het adres van de ouder met het laagste inkomen.
Een goede berekening van kinderalimentatie houdt rekening met allerlei subsidies en tegemoetkomingen, zoals:

•  Kinderbijslag: De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst aan één ouder uit. Ouders verrekenen het bedrag bij co-ouderschap onderling.

•  Kindgebonden budget: De Belastingdienst keert het kindgebonden budget uit. De Belastingdienst betaalt het het liefst aan één ouder maar kan het budget verdelen over beide ouders. Dat gebeurt alleen als er twee of meer kinderen zij én als er sprake is van co-ouderschap.

•  Heffingskorting: De Belastingdienst betaalt heffingskorting uit aan werkende ouders. Het betreft de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij co-ouderschap kunnen werkende ouders allebei de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Ook hier betaalt de Belastingdienst het het liefst uit aan één ouder.

•  Huurtoeslag: Een kind kan maar bij één ouder staan ingeschreven in de basisadministratie. De andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden als hij of zij een verklaring co-ouderschap aan de Belastingdienst kan laten zien. Deze moet door beide ouders ondertekend zijn.

Bij een zorgverdeling In vrijwel alle gevallen blijven de kinderen na de echtscheiding hoofdzakelijk bij een van beide ouders. Het betreft dan een omgangsregeling tussen het kind en de andere ouder. In gelijkwaardige situaties zal er sprake zijn van een co-ouderschapsregeling. Een co-ouderschapregeling gaat niet samen met 2 fulltime-werkende ouders. Dan zal er voor een omgangsregeling gekozen dienen te worden. De kinderen blijven na de scheiding meestal bij de moeder. Dit vloeit voort uit het gegeven dat de moeder tijdens het huwelijk ook al de meeste tijd besteedt aan de dagelijkse verzorging. Ook heeft de moeder vaker een parttimebaan, zodat zij meer tijd heeft voor de verzorging van de kinderen.

Zorg voor kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat regelmaat in de omgang met beide ouders van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van een kind. Ook al is een kind nog jong, het zal toch steeds uitkijken naar het verblijf bij de andere ouder. Zonder regelmaat, moeten jullie steeds per keer afspraken maken over het verblijf van de kinderen, voor wat betreft het ophalen en brengen. Dit kan de nodige misverstanden en spanningen met zich meebrengen. Kinderen zijn daar niet bij gebaat. Ze hebben behoefte aan rust en regelmaat na de scheiding van hun ouders.

Wat het belangrijkst is, is dat jullie kinderen het goed hebben bij beide ouders en dat zij niet als boodschapper worden ingezet of slecht over de andere ouder horen. Zij houden immers net zo veel van jullie allebei. Een kinderrooster kan uiteraard worden aangepast als dat nodig is, het is nauwelijks mogelijk om een rooster te maken voor al die jaren dat de kinderen nog bij jullie wonen. Probeer flexibel en meedenkend te zijn naar elkaar toe. Jullie zijn immers samen verantwoordelijk voor de kinderen.

×