Privacy Statement 2018-06-25T20:48:19+01:00

PRIVACY STATEMENT

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Snel naar:

 1. Privacybeleid Scheidenanno.nu
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Websites van derden
 7. Minderjarigen
 8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 10. Autoriteit Persoonsgegevens
 11. Inwerkingtreding

Privacybeleid Scheiden Anno Nu

Scheiden Anno Nu is een mediator voor het afwikkelen van scheidingsverzoeken van gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden. Via de website www.scheidenanno.nu bieden wij informatie en diensten aan mensen, die uit elkaar gaan en geinteresseerd zijn in scheidingen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jullie altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jullie persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • jullie gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jullie gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jullie persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jullie recht respecteren om jullie persoonsgegevens op jullie aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch +31 6 40613114 op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur
 E-mail Via het contactformulier op onze website www.scheidenanno.nu

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat je geen gegevens bij ons achter omdat wij NIET werken met cookies. Wij vinden jullie privacy immers belangrijker dan wat ook. Bij het gebruik van onze diensten laat je wel gegevens bij ons achter. Dit doe je dan in het kader van het afnemen van onze dienst:

Persoonsgegevens

Afhankelijk van jullie relatie en financiële situatie, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • gegevens over jullie invoer en wijziging van gegevens
 • geslacht
 • IBAN
 • leeftijd
 • NAW-gegevens van jullie en gezinsleden
 • gegevens over jullie relatie
 • inlognaam
 • samenstelling huishouden
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jullie de mogelijkheid te bieden jullie gegevens zoveel mogelijk aan te reiken in het kader van jullie echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of de beëindiging van jullie samenwoning;
 • om jullie evaluatie te verwerken over onze begeleifding bij jullie scheidingsproces;
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om jullie gegevens te controleren met de documenten, die jullie uploaden;
 • om jullie vragen te beantwoorden of jullie klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch of elke andere wijze.
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij maken GEEN gebruik van cookies. Wij zullen dan ook nooit gegevens vragen of bewaren anders dan voor de strikte uitoefening van ons werk, namelijk het jullie zo goed mogelijk begeleiden in het proces om te komen tot een evenwichtige verdeling in het kader van jullie echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of de beëindiging van jullie samenwoning en het vragen naar jullie oordeel in een evaluatie over onze werkwijze..

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor, dat alleen jullie en de in de mediationovereenkomst genoemde mediator(s) toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang wij die verplichting hebben volgens het MfN (Mediation federatie Nederland) of het ADR(ADR international Register). Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij in ieder geval nooit voor andere doeleinden. Deze verklaring is bijgewerkt op 29 maart 2018.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Scheiden Anno Nu via de volgende gegevens:

 Telefonisch +31 6 40613114 op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur
 E-mail Via het contactformulier op onze website www.scheidenanno.nu

Om misbruik te voorkomen vragen wij je bij een schriftelijk verzoek tot inzage je adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 maart 2018.

Lees meer:

 • Algemene voorwaarden
Contact