Mediation

Scheiden met een mediator

Als jullie kiezen voor mediation doorlopen we met jullie in een aantal gesprekken alle zaken die in een scheiding aanbod komen. Jullie willen de scheiding netjes regelen en hebben nog een aantal vragen waarover jullie graag in de mediation besluiten nemen.

De achterliggende gedachte is, dat jullie er samen uit willen komen tegen reële kosten. In mediationsessies van ongeveer 1½ uur per keer kunnen jullie met elkaar op de juiste gronden reële beslissingen nemen, die uiteindelijk zullen leiden tot een evenwichtig convenant en ouderschapsplan.

 
 

Alles in samenspraak

Uiteraard geschiedt dit in een voor jullie veilige omgeving met alle waarborgen die bij een mediation horen. In deze mediationgesprekken komen alle op jullie van toepassing zijnde aspecten aan bod, zoals:

 • De verdeling van de zorg van jullie kinderen en daarbij een berekening van de kinderalimentatie;
 • De verdeling van jullie bezittingen met een voor jullie overzichtelijke vermogensoverzicht
 • De verdeling van het inkomen en daarbij een berekening van de partneralimentatie
 • De verdeling van het pensioen en daarbij een berekening van de verdeling van het pensioen

Voorwaarden voor iedere scheiding middels mediation is dat jullie redelijk met elkaar willen communiceren, het in grote lijnen met elkaar eens zijn en tot goede afspraken kunnen en willen komen.

Ik heb toch meer ondersteuning nodig

Stel jullie redden het niet om jullie scheiding te regelen binnen de regels, dan is er geen man overboord. Jullie kunnen er dan voor kiezen om over te stappen naar een reguliere scheidingsmediation. Dan zal het meerdere aan jullie rekening worden gebracht. Jullie hoeven dan dus niet meer te betalen dan stellen die direct al kiezen voor een reguliere scheidingsmediation. Je wordt niet gestraft als het niet lukt. Bel ons gerust als jullie behoefte hebben aan meer informatie.

Voordelen van Scheiden Anno Nu

 • Moderne aanpak
 • Transparante werkwijze
 • Geen verassingen achteraf
 • Juridische en financiële vastlegging van alle afspraken

Scheiden met een beperkte begeleiding

 

Soms is het mogelijk om het regulier scheidingstraject met minder begeleiding af te wikkelen. Wij zouden dan de besprekingen over de scheiding tot aan het tekenen van het convenant, het ouderschapsplan en eventuele andere stukken kunnen beperken tot maximaal 2½ uur. De achterliggende gedachte is dat jullie het over veel zaken al wel eens zijn. Niet alle zaken zijn voor jullie beide echter al helder en daarom willen jullie extra uitleg om de juiste keuzes te kunnen maken. In deze mediation van maximaal 2½ uur hebben jullie de kans om nog beslissende vragen te stellen en deze in het convenant en het ouderschapsplan te verwerken.

Uiteraard vindt dit traject plaats in een veilige omgeving met dezelfde zorgvuldigheid als een regulier scheidingstraject. Bovendien nemen we in de scheiding met beperkte ondersteuning alle op jullie van toepassing zijnde aspecten mee, zoals voor zover van toepassing:

 • De verdeling van de zorg van jullie kinderen en daarbij een berekening van de kinderalimentatie;
 • De verdeling van jullie bezittingen met een voor jullie overzichtelijke vermogensoverzicht
 • De verdeling van het inkomen en daarbij een berekening van de partneralimentatie
 • De verdeling van het pensioen en daarbij een berekening van de verdeling van het pensioen

Dit kan omdat wij werken met een speciaal hiervoor ontwikkelde beveiligde online omgeving. Voorwaarden om snel te scheiden is dat jullie redelijk met elkaar kunnen communiceren, het in grote lijnen met elkaar eens zijn en tot goede afspraken kunnen komen.

Het Proces

Bij Scheiden Anno Nu bent u altijd verzekerd van uitstekende begeleiding en een compleet proces. Bekijk wat standaard in ons proces is inbegrepen. 

Convenant

Maak een compleet convenant, waarin je niets vergeet. Zo weet je zeker dat alle afspraken goed worden weergegeven.

Ouderschapsplan

Jullie blijven altijd ouders van jullie kinderen. Door het opstellen van een duidelijk ouderschapsplan zijn er geen onduidelijkheden.

Verzoekschrift

Met een verzoekschrift maak je de gang naar de rechter. Wij verzorgen het gehele traject.

Nazorg


Sommige zaken zoals de hypotheek of de pensioenverevening kun je pas na de scheiding officieel regelen. Scheiden Anno Nu helpt hier bij.