Echtscheiding met kinderen, huurwoning en ondernemer

Grond voor echtscheiding

U bent gehuwd en één van jullie is ondernemer. Er maar één grond om de echtscheiding aan te vragen, namelijk als het huwelijk duurzaam is ontwricht. Met mediation kiezen jullie ervoor om samen alle afspraken samen te bespreken en vast te laten leggen door een mediator, zodat deze bij de rechter kunnen worden ingediend.

Vastlegging afspraken scheiding

Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant en, eventueel ook in een ouderschapsplan. De advocaat stuurt dit met een verzoekschrift naar de rechtbank.

Echtscheiding via rechtbank

Gehuwden moeten altijd via de rechter de echtscheiding regelen. De rechtbank controleert dit document en toetst of de afspraken in orde zijn. Er vinden verder geen zittingen plaats en de rechtbank handelt het echtscheidingsverzoek schriftelijk af. De rechter doet uitspraak en legt de echtscheiding en de afspraken vast in een beschikking. Jullie ontvangen beide de beschikking en een akte van berusting, die jullie getekend terug moeten sturen naar de advocaat.

Inschrijving echtscheiding in huwelijksgoederenregister

Hierna wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn en is de scheiding definitief. De datum waarop de gemeente de echtscheiding inschrijft is de datum waarop jullie gescheiden zijn.

Zorgplicht gehuwden

Toen jullie zijn gaan trouwen hebben jullie beloofd voor elkaar te zorgen totdat de dood jullie scheidt. Dat betekent, dat gehuwden op basis van van jullie huwelijk (de lotsverbondenheid) een levenslange zorgplicht aangaan. Deze zorgplicht stopt niet op het moment van scheiding. Gaan jij en je ex-partner scheiden, dan kan het dus zo zijn dat je verplicht bent om financieel voor elkaar te blijven zorgen. Je hebt namelijk een onderhoudsplicht voor je partner en kind(eren). Dit wordt ook wel de alimentatieplicht genoemd.

Partneralimentatie

Aan de hand van de zogenoemde TREMA-richtlijnen meten wij jullie behoefte en draagkracht en berekenen wij in een berekening waarin heel veel factoren worden meegewogen, de hoogte van de alimentatie. Het is hierbij belangrijk om je te realiseren, dat er nu twee huishoudens moeten worden betaald uit vaak hetzelfde inkomen. De verplichting om partneralimentatie te betalen is gelimiteerd tot twaalf jaar, te rekenen vanaf het moment van echtscheiding.

Ga je scheiden en heb je minderjarige kinderen?

Dan worden de afspraken over de verzorging en opvoeding van jullie kinderen vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit is wettelijk verplicht bij echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over hun minderjarige kinderen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over: Hoe je de zorg- en opvoedingstaken verdeelt (zorgregeling), dat kan uiteenlopen van een weekeinde in de twee weken tot een week-op, week-af rooster voor de kinderen.

Informeren en raadplegen:

Hoe je elkaar informeert en raadpleegt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze of de gezondheid van het kind, daar moeten beslissingen worden genomen, waarover je moet overleggen en waarover je het eens moet worden. Maar ook praktische zaken als worden de kinderen gehaald of gebracht, wanneer vieren ze feestdagen en verjaardagen en bij wie. We proberen hierbij zoveel mogelijk onderwerpen te regelen en te bespreken, zodat daarover in de toekomst zo weinig mogelijk discussie kan ontstaan. Kindgesprek: Het komt regelmatig voor, dat één of meer kinderen behoefte hebben om zelf ook iets te zeggen. In zo’n geval zorgen wij altijd voor een goede oplossing

Kindverhoor:

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een uitnodiging om met de rechter te komen praten. Sommige kinderen vinden dit leuk maar als jullie kinderen dit niet willen zorgen wij voor een afdoende ondersteuning.

Kinderalimentatie

Omdat jullie kinderen hebben hebben jullie de verplichting tot een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding. Dit noemen we ook wel kinderalimentatie. Het is belangrijk om te weten dat kinderen vóór jullie zelf gaan ofwel kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie. Je bent verplicht te betalen tot en met de maand waarin de kinderen 18 jaar oud worden. Wanneer ze dan zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, dan eindigt de verplichting tot betaling.

Alimentatie jongmeerderjarigen

Is het kind niet in staat in eigen onderhoud te voorzien, bijvoorbeeld omdat het een opleiding volgt, dan zijn de ouders verplicht om naar draagkracht een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud en studie totdat het kind 21 jaar oud wordt. Soms willen ouders met elkaar afspreken dat zij hun kind ook nog langer willen ondersteunen, mits dat een studie volgt waar de ouders mee instemmen en het kind resultaten boekt die naar een succesvol einde van de studie leiden, bijvoorbeeld tot de leeftijd van 25. Dan leg je je intentie daartoe vast, naar elkaar toe.

Wonen jullie in een huurwoning? Dan is het gebruikelijk dat jullie mede-huurders zijn. Voor mensen die getrouwd zijn is dat op grond van de wet, mensen die ongehuwd samenwonen kunnen dat aan hun verhuurder doorgeven. Bij de scheiding is het dan de vraag wie van jullie het huurcontract overneemt.

Echtscheiding en ouderdomspensioen

Als jullie getrouwd zijn en pensioenrechten hebben opgebouwd is op het ouderdomspensioen de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing. Dit betekent, dat jullie allebei recht hebben op de helft van de aanspraak van het door beiden bij huwelijk opgebouwde pensioen.

Echtscheiding en nabestaandenpensioen

Vervolgens bepaalt de pensioenwet, dat jullie los van het recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ook recht hebben op het door de ander opgebouwde nabestaandenpensioen. Wij begeleiden waar mogelijk jullie in de door te maken keuzes.

Waardering van de onderneming

Bij een scheiding is het belangrijk om te weten of je in gemeenschap of op Huwelijksvoorwaarden getrouwd bent. Bij een gemeenschap verdeel je de waarde van de onderneming in beginsel gedeeld. De onderneming zelf kan dan bij de ondernemer blijven. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan blijft de onderneming uitzonderingen daargelaten in beginsel buiten de vermogensverdeling. Vaak komen er bij een onderneming ook andere aspecten kijken, waarover jullie vragen hebben. Afhankelijk van de situatie en jullie wensen kijken wij daarom ook naar de onderneming als waardebestanddeel in jullie vermogen en denken mee over creatieve oplossingen.

Inkomen uit de onderneming

Omdat het inkomen van een ondernemer kan fluctueren is het belangrijk om samen afspraken te maken over het inkomen, dat jullie willen hanteren. Dit is namelijk van belang voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie.

Max Rens

Ik begeleid sinds 2013 stellen naar een werkbare scheiding. Om het voor jullie zo aangenaam mogelijk te maken kom ik bij jullie thuis. Omdat jullie daar vaak alle zaken bij de hand hebben is het gemakkelijker om jullie vragen te beantwoorden en om al na gemiddeld drie gesprekken jullie wensen in een een werkbaar resultaat te vertalen.

Professioneel en toegankelijk

5/5

Ik heb Max Rens in een week dagelijks gebeld en hij hoorde alles rustig aan. Hij heeft echt alles voor ons gedaan. En zei, dat we niet genoeg vragen konden stellen. Nou, dat hebben we gedaan! Niets was te veel.

- Erik

Wil je meer weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan