Echtscheiding met huurwoning en ondernemer

Grond voor echtscheiding

Je bent gehuwd en  ondernemer. De grond om de echtscheiding aan te vragen is, dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

Mediation

Met mediation kiezen jullie ervoor om alle afspraken samen te bespreken en vast te laten leggen in een convenant en een ouderschapsplan door een mediator. De advocaat stuurt dit met een verzoekschrift naar de rechtbank.

Echtscheiding via rechtbank

Gehuwden moeten altijd via de rechter de echtscheiding regelen. De rechtbank controleert dit document en toetst of de afspraken in orde zijn. Er vinden geen zittingen plaats en de rechtbank handelt het echtscheidingsverzoek schriftelijk af. De rechter legt de echtscheiding  vast in een beschikking. Jullie ontvangen beide de beschikking en een akte van berusting, die jullie getekend terug sturen naar de advocaat.

Inschrijving echtscheiding in huwelijksgoederenregister

Hierna schrijft de advocaat de echtscheiding in bij de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn en is de scheiding definitief.

Toen jullie zijn gaan trouwen hebben jullie beloofd voor elkaar te zorgen totdat de dood jullie scheidt. Dat betekent, dat jullie op basis van jullie huwelijk (de lotsverbondenheid) een levenslange zorgplicht aangaan. Deze zorgplicht stopt niet op het moment van scheiding. Gaan jij en je ex-partner scheiden, dan kan het dus zo zijn dat je verplicht bent om financieel voor elkaar te blijven zorgen. Je hebt namelijk een onderhoudsplicht voor je partner en kind(eren). Dit wordt ook wel de alimentatieplicht genoemd. Aan de hand van de zogenoemde TREMA-normen meten wij jullie behoefte en draagkracht en berekenen wij in een berekening waarin heel veel factoren worden meegewogen, de hoogte van de alimentatie. Het is hierbij belangrijk om je te realiseren, dat er nu twee huishoudens moeten worden betaald uit vaak hetzelfde inkomen. De verplichting om partneralimentatie te betalen is gelimiteerd tot twaalf jaar, te rekenen vanaf het moment van echtscheiding.

Wonen jullie in een huurwoning? Dan is het gebruikelijk dat jullie mede-huurders zijn. Voor mensen die getrouwd zijn is dat op grond van de wet, mensen die ongehuwd samenwonen kunnen dat aan hun verhuurder doorgeven. Bij de scheiding is het dan de vraag wie van jullie het huurcontract overneemt.

Echtscheiding en ouderdomspensioen

Als jullie getrouwd zijn en pensioenrechten hebben opgebouwd is op het ouderdomspensioen de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing. Dit betekent, dat jullie allebei recht hebben op de helft van de aanspraak van het door beiden bij huwelijk opgebouwde pensioen.

Echtscheiding en nabestaandenpensioen

Vervolgens bepaalt de pensioenwet, dat jullie los van het recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ook recht hebben op het door de ander opgebouwde nabestaandenpensioen. Wij begeleiden waar mogelijk jullie in de door te maken keuzes.

Waardering van de onderneming

Bij een scheiding is het belangrijk om te weten of je in gemeenschap of op Huwelijksvoorwaarden getrouwd bent. Bij een gemeenschap verdeel je de waarde van de onderneming in beginsel gedeeld. De onderneming zelf kan dan bij de ondernemer blijven. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan blijft de onderneming uitzonderingen daargelaten in beginsel buiten de vermogensverdeling. Vaak komen er bij een onderneming ook andere aspecten kijken, waarover jullie vragen hebben. Afhankelijk van de situatie en jullie wensen kijken wij daarom ook naar de onderneming als waardebestanddeel in jullie vermogen en denken mee over creatieve oplossingen.

Inkomen uit de onderneming

Omdat het inkomen van een ondernemer kan fluctueren is het belangrijk om samen afspraken te maken over het inkomen, dat jullie willen hanteren. Dit is namelijk van belang voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie.

Max Rens

Ik begeleid sinds 2013 stellen naar een werkbare scheiding. Om het voor jullie zo aangenaam mogelijk te maken kom ik bij jullie thuis. Omdat jullie daar vaak alle zaken bij de hand hebben is het gemakkelijker om jullie vragen te beantwoorden en om al na gemiddeld drie gesprekken jullie wensen in een een werkbaar resultaat te vertalen.

Professioneel en toegankelijk

5/5

Ik heb Max Rens in een week dagelijks gebeld en hij hoorde alles rustig aan. Hij heeft echt alles voor ons gedaan. En zei, dat we niet genoeg vragen konden stellen. Nou, dat hebben we gedaan! Niets was te veel.

- Erik

Wil je meer weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan