Loading...
CHECKLIST SCHEIDINGSPROCEDURE 2018-05-30T21:20:15+01:00

CHECKLIST MEDIATION

Checklist (echt)scheiding

Mensen zeggen wel eens, dat scheiden of zelfs als samenwoners uit elkaar gaan veel ingewikkelder is dan trouwen. Wat in ieder geval waar is, is dat het administratief best uitgebreid kan zijn. Wij vragen namelijk nogal wat gegevens en documenten van jullie, waarmee wij al jullie keuzes onderbouwen, die wij voor jullie in het convenant en het ouderschapsplan opnemen. Voor jullie is het een zekerheid, dat met het aan leveren van de van toepassing zijnde stukken er niets wordt overgeslagen en dat jullie scheiding op een evenwichtige en onpartijdige manier wordt begeleid. Uiteraard kunnen jullie alle gegevens op een veilige manier aanleveren.

In dit schema geven wij aan welke stukken wij onder andere van jullie in de verschillende pakketten kunnen verlangen.

MEDITATION BASIS


aangifte inkomstenbelasting 2015 +2016 + 2017
afschrift spaarloonrekening
recent afschrift Creditcard
bewijs ontvangen schenkingen
bewijs ontvangen erfdelen
contract(en) aandelenlease + huurkoop + leningen
stamrechtovereenkomst
eigendomsakte overig onroerend goed
testament
voorlopige aanslag 2018
werkgeversverklaring
recente jaaropgave inkomen
identiteitsbewijs van jullie beiden
laatste salarisstrook / uitkeringsbericht
recent afschrift lopende rekening(en)
recent afschrift spaarrekening
overzicht beleggingsportefeuille
huwelijkse voorwaarden
trouwboekje
geregistreerd partnerschapsvoorwaarden
samenlevingscontract
huurovereenkomst
uniform pensioenoverzicht(UPO)
taxatierapport woning
spaarrekening eigen woning(SEW)
eigendomsakte eigen woning
hypotheekakte(-s)
recent overzicht WOZ
laatste hypotheeknota
ziektekostenverzekering polis
autoverzekering polis
pakketverzekering polis
lijfrenteverzekering afkoopwaarde + polis
aansprakelijkheidsverzekering polis
begrafenisverzekering polis
inboedelverzekering polis(s)

MEDITATION KINDEREN


ALLES VAN BASIS INCLUSIEF


uittreksel gezagsregister
afschrift geboorteakte kind(eren)
identiteitsbewijs kinderen

MEDIATION ONDERNEMING


ALLES VAN BASIS INCLUSIEF


jaarrekening van uw bedrijf 2015
jaarrekening van uw bedrijf 2016
jaarrekening van uw bedrijf 2017
statuten
aangifte van uw bedrijf 2015
aangifte van uw bedrijf 2016
aangifte van uw bedrijf 2017
pensioenbrief (pensioen eigen beheer)
firmacontract
.

RECHTBANK


ALLES VAN BASIS INCLUSIEF


uittreksel uit het huwelijksregister bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn

een uittreksel geboorteregister van de kinderen

Contact