Wijzigingen partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Belangrijke wijzigingen partneralimentatie 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat er een hoop veranderen voor de partneralimentatie. De duur van de alimentatie wordt verkort voor “nieuwe scheidingen”, de aftrekbaarheid van de partneralimentatie gaat naar beneden en er geldt natuurlijk, zoals elk jaar, een nieuw indexeringspercentage. De belangrijkste wijzigingen voor de partneralimentatie op een rijtje.

Duur partneralimentatie verkort voor nieuwe zaken

Voor wie verandert er iets?

Vanaf 1 januari 2020 geldt een belangrijke wijziging voor nieuwe zaken, dat zijn zaken waarbij het (eerste) verzoekschrift tot vaststelling partneralimentatie is ingediend na 1 januari 2020 of partijen ná die datum voor het eerst partneralimentatie zijn overeengekomen.

Zaken die vóór 1 januari 2020 zijn ingediend of waarbij al eerder de hoogte van de partneralimentatie is vastgesteld, vallen niet onder de nieuwe wet. Ook zaken waarbij in eerste instantie geen partneralimentatie is vastgesteld (nihilstelling), maar na 1 januari 2020 in tweede instantie alsnog, vallen niet onder de nieuwe wet.

Wat verandert er nu precies?

De termijn waarop recht bestaat op partneralimentatie wordt verkort van 12 jaar (t/m 2019) naar 5 jaar,  tenzij er sprake is van een van de volgende uitzonderingen:

  1. Als er minderjarige kinderen zijn, dan wordt de termijn verlengd tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt;
    Stel: de kinderen zijn 1 en 3 jaar oud tijdens de scheiding, dan zou de alimentatiegerechtigde dus recht hebben op 11 jaar partneralimentatie.
  2. Als het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan wordt de termijn verlengd tot aan het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt; Dus: Iemand van 57 jaar die gaat scheiden na een huwelijk van ten minste 15 jaar, heeft dus nog recht op 10 jaar alimentatie (als de AOW-gerechtigde leeftijd van die persoon 67 jaar is)
  3. Als het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd, de alimentatiegerechtigde over meer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en is geboren op of voor 1 januari 1970, geldt een maximale alimentatieduur van tien jaar. Stel: de alimentatiegerechtigde is geboren op 31 december 1969 en is ten minste 15 jaar getrouwd geweest, dan heeft die persoon recht op 10 jaar partneralimentatie.

Dit alles uiteraard als de alimentatiegerechtigde überhaupt behoefte heeft aan partneralimentatie en de alimentatieplichtige ook draagkracht heeft. Hier bespreken we alleen de termijn.

Partneralimentatie minder aftrekbaar van belasting

Ook verandert de belastingaftrek van de partneralimentatie. Met ingang van 2020 mag je niet langer 51,95% van het bedrag aan partneralimentatie aftrekken bij de belastingaangifte, maar 46%. De belastingaftrek wordt nog verder verminderd tot 37,05% in 2023. De tarieven op een rijtje:

Afbouw aftrektarief betaalde partneralimentatie
Jaar Aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Bron: rijksoverheid.nl

Jaarlijkse indexering per 1 januari 2020

Tenslotte: per 1 januari 2020 is de indexering van de alimentatie bepaald op 2,5%. Je kunt het nieuwe alimentatiebedrag berekenen via de website van het LBIO.

 

Misverstand: Vanaf 12 jaar mogen kinderen kiezen bij wie ze wonen na de scheiding.

Zo vaak hoor ik mensen zeggen: mijn kinderen mogen toch zelf kiezen waar ze wonen, ze zijn al 12+! Dat is een hardnekkig misverstand. Totdat een kind 18 jaar is, beslissen de ouders samen waar de kinderen gaan wonen na een scheiding. Dus óók als kinderen ouders zijn dan 12 jaar.

Misverstand

Waar het misverstand vandaan komt, is dat de rechtbank kinderen van 12 jaar en ouder oproept om gehoord te kunnen worden door de rechter, over de vraag hoe de kinderen over hun woonsituatie en de omgang denken. Dat wil niet zeggen dat kinderen ook zelf mogen kiezen, ze hebben alleen een stem in de procedure. De rechtbank beslist op grond van àlle omstandigheden, dus niet alleen de stem van het kind, maar ook de mening van ouders, de feitelijke (woon)situatie en eventueel het advies van de Raad voor de Kinderbescherming waar het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft en hoe de omgang eruit zal komen te zien. Uiteraard geldt dit alleen, wanneer ouders er in onderling overleg niet uitkomen.

Overlegscheiding

Zijn jullie als ouders wél samen in overleg over de vraag bij wie de kinderen ingeschreven zullen staan en hoe de zorgregeling eruit zal komen te zien, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Kinderen die zelf hun mening kunnen verwoorden, mogen uiteraard hun mening geven. Maar jullie als ouders maken gezamenlijk de keuze. Daarbij is het natuurlijk van belang om goed te luisteren naar jullie kind. Heel belangrijk is, om het kind niet (onbewust) onder druk te zetten. Gesprekken als deze, over de vraag wanneer ze bij wie zouden willen zijn, vergen een goede voorbereiding en worden bij voorkeur in overleg en gezamenlijk gevoerd met de kinderen. Kinderen willen en hoeven niet te kiezen tussen hun ouders, maar soms hebben ze een duidelijke mening over de te beantwoorden vraag.

Bij veel kinderen spelen praktische factoren ook een grote rol, bijvoorbeeld de buurt waarin een ouder woont (is die dicht bij school of bij de oude woning) of de beschikbaarheid van een ouder na schooltijd.

Flexibiliteit is, voor zover mogelijk, erg belangrijk. Soms heeft een kind nu eenmaal “even” behoefte aan de andere ouder dan waar hij of zij “officieel” zou horen te zijn. Vaak is een telefoontje of facetime contact genoeg, maar hoe fijn zou het zijn voor het kind als het “even” op en neer kan naar de andere ouder, als dat tenminste praktisch gezien tot de mogelijkheden behoort. Geef je kind en elkaar de ruimte, gun elkaar de kinderen en gun de kinderen jullie beiden als ouders.

Tips

Voor tips over het voeren van een van de moeilijkste gesprekken van jullie leven, namelijk het vertellen van de kinderen dat jullie gaan scheiden of de vervolggesprekken over hoe dan, zie dan ons blog hoe vertel ik het onze kinderen?

Ook raad ik het boek “Aan alle gescheiden ouders” van stichting Villa Pinedo van harte aan. De website https://www.villapinedo.nl/ouders/  is eveneens heel waardevol. Oók voor jullie kinderen, zie https://www.villapinedo.nl/