Loyaliteitsconflict bij echtscheiding: hoe te voorkomen?

 

LOYALITEITSCONFLICT BIJ ECHTSCHEIDING: HOE TE VOORKOMEN?

Je hebt vast vaak gehoord van de termen “loyaliteit” en “loyaliteitsconflict” in een situatie van echtscheiding. In deze blog wordt je uitgelegd wat deze termen betekenen, wanneer het ontstaat en hoe je het kunt voorkomen.

LOYALITEIT

Met loyaliteit wordt bedoeld de band van kinderen met jullie als ouders. Je kunt het woord “loyaliteit” vervangen door het woord “trouw”. Deze loyaliteit is automatisch ontstaan bij de geboorte en komt voort uit het feit dat jullie kind zijn leven te danken heeft aan jullie als ouders. Jullie hebben je kind het leven geschonken en daardoor ontstaat een diepe band. Deze basis-loyaliteit is daarna verder uitgebreid en verdiept door de verzorging van opvoeding die jullie je kind hebben gegeven.

LOYALITEITSCONFLICT

In een echtscheidingssituatie kan de loyaliteit die kinderen voelen voor beide ouders onder druk komen te staan. Een kind kan namelijk niet anders dan trouw blijven aan beide ouders, en als ze het gevoel hebben dat ze moeten kiezen ontstaat er een innerlijk conflict bij het kind. Aan de ene kant willen ze loyaal zijn aan beide ouders en aan de andere kant voelen ze druk om te moeten kiezen tussen de ouders. Als het kind het gevoel heeft zijn voorkeur te moeten uitspreken voor de ene ouder, is dit in strijd met zijn innerlijke trouw aan de andere ouder. Immers, als hij zijn voorkeur voor de ene ouder uitspreekt, heeft hij het gevoel dat hij de andere ouders tekort doet. Hoe groter de druk voor een kind is om te moeten kiezen, hoe groter de innerlijke strijd van het kind. Uiteindelijk kan deze situatie leiden tot psychische schade bij het kind en in ernstige gevallen zelfs tot ouder-ontkenning, waarbij het kind geheel geen contact meer wil met één van de ouders.

HOE ONTSTAAT HET?

Het gedrag van de ouders en de wijze hoe zij met elkaar omgaan is de belangrijkste bron van het ontstaan van een loyaliteitsconflict. Het kan ontstaan door uitdrukkelijke vragen als: van wie het kind het meest houdt, of bij wie het kind het liefste wil wonen. Maar ook minder duidelijke situaties kunnen leiden tot een innerlijk conflict bij kinderen. Als de verhouding tussen de ouders slecht is en de ene ouder negatieve opmerkingen maakt over de andere ouder in bijzijn van het kind, leidt dit al tot een innerlijke strijd bij het kind. Immers, de ene ouder waaraan ze loyaal zijn, laat dan zijn negatieve gevoelens over de andere ouder blijken en het kind voelt alsof hij daarom niet meer loyaal zou mogen zijn aan de andere ouder.

Kortom, de ouders hebben de belangrijkste rol bij het voorkomen van loyaliteitsconflicten!

HOE TE VOORKOMEN?

Dat er bij jullie als ex-partners emoties en (negatieve) gevoelens boven komen in een echtscheidingssituatie is logisch. En dat die gevoelens vaak gericht zijn op je ex is ook normaal, immers je bent gekwetst of er is je verdriet aangedaan. Maar het is erg belangrijk om deze (negatieve) emoties ten opzichte van je ex-partner te scheiden van je houding tegenover hem/haar als ouder van jullie kinderen. Immers, jullie kinderen houden van jullie allebei en zij hebben ook het recht om loyaal te zijn aan jullie allebei. Het beste wat jullie als ouders jullie kinderen kunnen geven is oprechte en uitdrukkelijke toestemming voor de band met de andere ouder. Kortgezegd, geef je kinderen het gevoel mee dat ze van beide ouders mogen houden!

VRAGEN OF ADVIES NODIG?

Bij de mediators van scheidingsperspectief kun je terecht met al je vragen in deze kwestie.

Contactformulier: https://www.scheidingsperspectief.nl/contact/

Bellen met één van de mediators kan ook altijd, kijk op  https://www.scheidingsperspectief.nl voor het telefoonnummer van de mediator bij jou in de buurt.

Echtscheiding en pensioen

Echtscheiding en partnerpensioen/bijzonder nabestaanden pensioen
Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. Het is een emotionele, onzekere en ingrijpende periode, waarbij het leven van alle gezinsleden en betrokkenen uit balans is.
Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de hoogte van de kinder- en partneralimentatie, de omgangsregeling met de kinderen, de woonsituatie, de verdeling van alle bezittingen (en schulden) en de opgebouwde pensioenrechten.
Vaak kom ik tegen dat mensen alles snel geregeld willen hebben, zodat ze weer verder kunnen. Maar de afspraken moeten wel volledig en zorgvuldig zijn.
Als extra aandachtspunt wil ik daarom stilstaan bij het opgebouwde pensioen en het bijzonder nabestaande pensioen/partnerpensioen.
Wat hebben jullie zoal opgebouwd aan pensioen en hoe willen jullie dit betrekken in de verdeling bij de voorgenomen echtscheiding?
Veelal wordt er afgesproken dat het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de huwelijkse jaren 50/50 verdeeld wordt. (conform Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, WVPS). Vaak wordt er minder of geen aandacht geschonken aan het partnerpensioen. Dit is het pensioen wat wordt uitgekeerd als je ex-partner overlijdt.
Belangrijke vragen hierbij zijn:
– Ben je na de echtscheiding financieel onafhankelijk of heb je aanvullend inkomen nodig?
– Als jullie met elkaar overeenkomen dat er een onderhoudsbijdrage voor de kinderen en/of de partner is, wat gebeurt er dan als degene die de bijdrage(n) betaalt, overlijdt?
– Is er vanuit het opgebouwde pensioen voldoende geld beschikbaar om dit financiële risico af te dekken of is het verstandig een aanvullende overlijdensrisico verzekering hiervoor af te sluiten?
In veel pensioenfondsen is het partnerpensioen, het pensioen wat je ontvangt na overlijden van je ex-partner, onvoldoende opgebouwd. Vaak gedeeltelijk op kapitaal basis en gedeeltelijk op risicobasis. Het gedeelte op risicobasis vervalt als je gaat scheiden. Er is dan dus weinig tot geen financiële zekerheid bij overlijden. Vooraf de waarde opvragen bij het pensioenfonds geeft inzicht voor de toekomst bij extra verdrietige omstandigheden.
Zeker als kinderen gaan studeren en de financiële zekerheid valt weg, geeft het rust dat jullie daar afspraken over hebben gemaakt en wellicht gezamenlijke aanvullende maatregelen voor hebben genomen.
Samen met je mediator/echtscheidingsadviseur kun je naar passende oplossingen zoeken.

Hoe vertel ik het onze kinderen?

hoe vertel ik het de kinderen?

Scheiden: hoe vertel je het aan de kinderen

Scheiden met kinderen

Een echtscheiding is eigenlijk altijd een nare situatie. Verdriet, onzekerheid, boosheid, machteloosheid, er spelen veel emoties bij een scheidingssituatie. Voor jullie als (ex)partners, maar ook zeker voor de kinderen. Waar jullie als ouders misschien zelf de keus hebben gemaakt, of kunnen proberen om zo goed mogelijk om te gaan met de keus van de ander, hebben de kinderen geheel geen keus. Een scheiding overkomt ze, vaak onverwacht en meestal ongewenst.

Gevolgen van scheiden voor kinderen

Er wordt vaak gezegd dat een echtscheiding slecht is voor kinderen en dat ze altijd de gevolgen ervan zullen ondervinden in hun latere leven. Maar uit onderzoek blijkt dat niet de echtscheiding zelf schadelijk is voor kinderen, maar de manier waarop de echtscheiding verloopt dat wel kan zijn. Dat een vechtscheiding, waarin ouders elkaar niet meer kunnen luchten of zien, elkaar zwart maken en waarin de kinderen worden “opgezet” tegen de andere ouder, niet goed is voor de kinderen, is logischerwijs aan te nemen. Maar ook echtscheidingen die op het oog redelijk verlopen en waar de ouders hun best doen om het samen zo goed mogelijk te regelen, kunnen bij kinderen leiden tot stress, een gevoel van onveiligheid, sombere gevoelens, een laag zelfbeeld etc..

Om een scheiding voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, is een “goed begin het halve werk”, en dat begin is het zogenaamde paraplugesprek.

Paraplugesprek

In het paraplugesprek worden de kinderen op de hoogte gesteld van de scheiding van hun ouders. Belangrijk hierbij is dat de ouders dit gesprek met de kinderen samen aangaan op een rustige plek en op een rustig moment van de dag, bij voorkeur als er daarna geen activiteiten meer op de agenda staan.

Belangrijke tips hierbij zijn:

 1. Vertel dat je samen hebt besloten uit elkaar te gaan en geef elkaar niet de schuld.
 2. Benadruk dat de scheiding definitief is om te voorkomen dat kinderen valse hoop krijgen op een hereniging.
 3. Geef duidelijk aan het niet de schuld van de kinderen is.
 4. Vertel dat de liefde voor de kinderen nooit overgaat en dat beide ouders van de kinderen blijven houden.
 5. Praat niet negatief over elkaar en laat de kinderen niet kiezen tussen de ouders.
 6. Geef de kinderen alle ruimte en gelegenheid om hun emoties te tonen.
 7. Beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken.

Houd er als ouders rekening mee dat kinderen dit soort emotionele kwesties in stappen verwerken en dat ze niet alles in één keer begrijpen en onthouden. Er zullen meestal meerdere gesprekken nodig zijn om de kinderen te laten beseffen wat de scheiding betekent en ze de kans te geven de situatie te accepteren en verwerken.

Goed om te weten voor jullie en de kinderen

Zorg er in ieder geval voor dat de kinderen het volgende weten en begrijpen:

 1. Dat jullie niet meer met zijn allen in één huis zullen wonen;
 2. Dat het niet de schuld is van de kinderen da t jullie gaan scheiden, maar dat het komt door problemen tussen jullie als volwassenen;
 3. Dat jullie als ouders altijd van de kinderen zullen blijven houden en ook altijd samen voor de kinderen zullen blijven zorgen.
 4. Dat het besluit vaststaat en de kinderen er niets aan kunnen doen om dit te veranderen;
 5. Dat ze altijd alles mogen vragen aan beide ouders.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk onzekerheid bij de kinderen weg te nemen. Geef daarom concreet aan wat er gaat veranderen. Dus waar ze gaan wonen en hoe de zorgtaken worden verdeeld. Geef de kinderen zekerheid in de kwesties waarin dit mogelijk is. Beloof geen dingen die (misschien) niet nagekomen kunnen worden of die nog niet zeker zijn. Geef op die punten aan dat jullie als ouders jullie uiterste best zullen doen om alles zo goed mogelijk voor ze te regelen. Geef daarbij ook aan, dat jullie zoveel mogelijk rekening zullen houden met de wensen van de kinderen zelf.

Resultaat

Kinderen van gescheiden ouders herinneren zich op volwassen leeftijd nog wanneer en hoe zij te horen kregen dat hun ouders gingen scheiden en regelmatig blijkt dit een traumatische ervaring te zijn geweest. Door het voeren van een goed paraplugesprek, kunnen jullie als ouders veel onzekerheid en stress bij de kinderen wegnemen. Vanzelfsprekend reageert ieder kind anders, maar uit ervaring is gebleken dat een goed gevoerd paraplugesprek verdriet en onzekerheid kan voorkomen, niet alleen voor nu maar ook voor later.

de kosten van een scheiding

kosten scheiding

De kosten van scheiding:

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe lang een scheiding duurt en wat de kosten van een scheiding zijn. Omdat een scheiding nogal wat vergt krijgen wij ook soms de vraag of de kosten voor een scheiding aftrekbaar zijn. Dit zijn reële vragen omdat een scheiding een intensief proces is en als jullie uit elkaar gaan en met begeleiding deze scheiding tot een goed einde willen brengen, dan kost dat uiteraard geld. Hoeveel tijd jullie daarmee kwijt zijn is allereerst aan jullie zelf: willen jullie de scheiding binnen een maand geregeld hebben maar dan wel met alle waarborgen, die daarbij horen: dat kan. Of hebben jullie de idee, dat zorgvuldigheid een uitgesmeerd traject behoeft: ook dat kan.

De kosten, die daarmee gepaard gaan vertellen wij jullie graag in het kennismakingsgesprek, waarbij wij deze maar wellicht ook andere vragen kunnen beantwoorden.

Wat valt er onder scheidingsbegeleiding?

De laatste tijd is het nogal verwarring over wat er nu eigenlijk onder scheidingsbegeleiding valt: een begeleiding van een scheiding loopt van de intake tot het moment, dat het convenant en het ouderschapsplan zijn getekend. Eventueel horen hier ook nog bij de kosten van de advocaat en de griffierechten, wanneer jullie gehuwd zijn. Hiertoe behoren bijvoorbeeld niet advieskosten voor een hypotheek of kosten van een notaris voor de akte van verdeling. Deze kosten worden immers door één van jullie gemaakt na de scheiding maar wel op basis van het getekende document.

Soms kunnen jullie te maken krijgen met extra kosten.  Dit kan komen omdat jullie in het buitenland zijn getrouwd en jullie het huwelijk nog moeten registreren in den Haag of in sommige gevallen in Nederland een notaris dienen te bezoeken om jullie in het buitenland aangegane huwelijk om te zetten naar een huwelijk volgens Nederlands recht. Het spreekt voor zich, dat deze zaken niet onder een standaard tariefafspraken van een mediation vallen. Wij informeren jullie daar graag over.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De hoofdregel is dat kosten van de scheidingsbegeleiding zelf niet aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kosten van de advocaat en de griffiekosten.

Kosten die worden gemaakt in verband met het verkrijgen van inkomen zijn echter wel aftrekbaar. Hieronder kun je de volgende kosten opnemen:

 • Kosten ter verwerving van inkomen. Omdat degene met het laagste inkomen recht kan hebben op partneralimentatie maken wij altijd een partneralimentatieberekening. Op die manier zijn jullie bekend met de rechten en de plichten over en weer.
 • Kosten ter verwerving van uitgesteld inkomen(pensioen). Omdat jullie recht hebben op de helft van het door jullie beide tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen begeleiden wij jullie altijd bij het komen tot een pensioenberekening. Op die manier zijn jullie bekend met de rechten en de plichten over en weer.

Kosten van juridische bijstand of mediation die jij hebt gemaakt in verband met het verwerven van inkomen in het kader van een echtscheiding kunnen jou dus een belastingvoordeel opleveren maar alleen als jij voldoende kunt aantonen dat jij deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

De kosten en de aangifte?

Wij maken zoveel mogelijk een factuur op waarin de kosten die te maken hebben met het verkrijgen van partneralimentatie duidelijk worden gespecificeerd. Zo zie je precies welke kosten aftrekbaar zijn.

 

Als jullie meer willen weten over een scheiding en alles dat daarbij komt kijken, beantwoord gerust onze vier startvragen of start een chat op onze website.

 

Zijn alle kosten bij een scheiding aftrekbaar?

kosten scheiding

De kosten van scheiding:

Wij krijgen regelmatig de vraag wat een scheiding kost en of de kosten voor een scheiding aftrekbaar zijn, wat een reële vraag is omdat een scheiding een intensief proces is en als jullie uit elkaar gaan en met begeleiding deze scheiding tot een goed einde willen brengen, dan kost dat uiteraard geld. Hoeveel dat kost is afhankelijk van jullie burgerlijke staat en welke onderwerpen jullie opnemen in jullie convenant.

 

Wat valt er onder scheidingsbegeleiding?

De laatste tijd is het nogal verwarring over wat er nu eigenlijk onder een dergelijke begeleiding valt: een begeleiding van een scheiding loopt van de intake tot het moment, dat het convenant en het ouderschapsplan zijn getekend. Eventueel horen hier ook nog bij de kosten van de advocaat en de griffierechten, wanneer jullie gehuwd zijn. Wat hier niet toe behoort, zijn onder andere advieskosten voor een hypotheek of de kosten van een notaris voor de akte van verdeling. Dit zijn immers kosten, die door één van jullie worden gemaakt na de scheiding maar wel op basis van het getekende document.

 

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De hoofdregel is dat kosten van de scheidingsbegeleiding zelf niet aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kosten van de advocaat en de griffiekosten.

Kosten die worden gemaakt in verband met het verkrijgen van inkomen zijn echter wel aftrekbaar. Hieronder kun je de volgende kosten opnemen:

 • Kosten ter verwerving van inkomen. Omdat degene met het laagste inkomen recht kan hebben op partneralimentatie maken wij altijd een partneralimentatieberekening. Op die manier zijn jullie bekend met de rechten en de plichten over en weer.
 • Kosten ter verwerving van uitgesteld inkomen(pensioen). Omdat jullie recht hebben op de helft van het door jullie beide tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen maken wij altijd een partneralimentatieberekening. Op die manier zijn jullie bekend met de rechten en de plichten over en weer.

Kosten van juridische bijstand of mediation die jij hebt gemaakt in verband met het verwerven van inkomen in het kader van een echtscheiding kunnen jou dus een belastingvoordeel opleveren maar alleen als jij voldoende kunt aantonen dat jij deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

De kosten en de aangifte?

Wij maken altijd een factuur op waarin de kosten die te maken hebben met het verkrijgen van partneralimentatie duidelijk worden gespecificeerd. Zo zie je precies welke kosten aftrekbaar zijn.

 

Als jullie meer willen weten over een scheiding beantwoord gerust onze vier startvragen.

 

 

Ouderschapsplan opstellen bij scheiding | Co-ouderschap

Wat zegt de wet over het ouderschapsplan?

Alle ouders die uit elkaar gaan doen er goed aan een ouderschapsplan op te stellen. Gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn dat ook wettelijk verplicht. Hoofdregel is dat het verzoekschri tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan bevat, ondertekend door beide ouders.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over:

a. de manier waarop de ouders de zorg-en opvoedingstaken verdelen of de omgang regelen. Dat betekent onder meer dat moet worden vastgelegd waar het kind verblij , hoeveel tijd hij met iedere ouder doorbrengt, wie welke taken op zich neemt;

b. de manier waarop de ouders elkaar informatie geven en raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen betre en;

c. de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Verder moet het verzoekschrift tot scheiding vermelden:

1. waar de ouders het over eens zijn, waar de ouders het nog niet over eens zijn en waarom dat zo is;

2. op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Als het verzoekschrift geen ouderschapsplan bevat omdat de ouders het niet eens kunnen worden, kan de rechter hen naar een mediator verwijzen. Als mediation ook niet tot afspraken leidt, kan de rechter tot de conclusie komen dat het ouderschapsplan redelijkerwijs niet kan worden overgelegd. In dat geval kunnen ouders proberen op een andere manier aan de voorwaarden te voldoen. De rechter moet beoordelen of zij daarin zijn geslaagd. Hij kan het verzoek ook niet- ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat hij het niet in behandeling kan nemen.

Elke ouder heeft dan nog de mogelijkheid alleen de scheiding aan te vragen. In die aanvraag (het scheidingsverzoek) aan de rechter, moet komen te staan waarom het niet is gelukt dat samen met de andere ouder te doen. En hoe hij of zij vindt dat het ouderschap na scheiding eruit moet zien.

Afwijking van de hoofdregel zoals hiervoor beschreven, kan nodig zijn als overleg met de andere ouder onmogelijk is. Bijvoorbeeld bij ernstige problemen zoals alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische klachten of huiselijk geweld.

Uit elkaar… En de kinderen dan?
Vraag: Hoe moet ik met mijn partner overleggen over het ouderschapsplan als wij steeds ruzie hebben? Antwoord: Laat tijdens de besprekingen het verleden met rust en maak je niet boos. Gedraag je niet als partners maar als ouders met een gezamenlijk doel: het welzijn van de kinderen. Mocht het toch niet lukken, zoek dan hulp, bijvoorbeeld van een mediator.

Suggesties bij het opstellen van een ouderschapsplan

In de wet staat wat er minimaal in een ouderschapsplan)* moet komen. Daarnaast kun je er nog allerlei andere dingen in opnemen die je belangrijk vindt voor je kinderen. Zoals bepaalde regels (bedtijden, huiswerk), opva ingen over stra en of wat te doen als jij en de andere ouder het niet eens zijn. Het gaat erom dat het plan ‘maatwerk’ is, dus goed past bij de kinderen en ouders.

Waarschijnlijk zal het ouderschapsplan een paar keer moeten worden veranderd. Want wat op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich immers voortdurend en situaties kunnen veranderen. Beschouw het plan als een ‘groeimodel’ en leg erin vast hoe je daarmee omgaat. Zo kun je afspreken dat je op vaste tijden met elkaar of met iemand erbij bekijkt hoe het loopt en of er iets moet worden veranderd.

Met deze wetenschap in het achterhoofd is het wellicht ook makkelijker om je exibel op te stellen als het gaat over hoe vaak en hoe lang de kinderen bij jou zijn. Want je moet rekening houden met hun behoe en en die bemoeilijken misschien wat je als ouder graag zou willen. De eerste tijd kan het voor kinderen nodig zijn de zorg net zo te regelen als vóór de scheiding. Ook moet je denken aan hun lee ijd en hun ontwikkelingsniveau bij het maken van een passende regeling. Als een kind heel jong is tijdens de scheiding, kan het noodzakelijk zijn de zorg erg ongelijk te verdelen. Zijn ontwikkeling laat nog niet toe dat hij te vaak of te lang weg is van zijn verzorgende ouder. Ook hebben jonge kinderen (tot een jaar of zes) veel behoefte aan een stabiele, vertrouwde thuissituatie. Voor hen is het daarom beter wat vaker en korter contact met de andere ouder te hebben (een paar keer per week) dan af en toe een lang contact. De mogelijkheden worden vanzelf groter naarmate het kind zich verder ontwikkelt.

U gaat scheiden en dan? De scheidingsprocedure

Wanneer kunt u scheiden?

Bent u getrouwd en wilt u niet langer bij uw partner blijven? Dan kunt u scheiden. Soms zijn er voorwaarden om te kunnen scheiden. Bijvoorbeeld als u geen Nederlander bent. U kunt scheiden via een mediator of via de rechter. Wilt u samen goed uit de scheiding komen dan is scheiden via een mediator aan te raden. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op. Hieronder een kort overzicht.

Er zijn drie manieren om te scheiden:

 1. Een echtscheiding;
 2. Een scheiding van tafel en bed;
 3. Een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Deze manieren leggen we hieronder uit.

Ad 1. Echtscheiding

Met een echtscheiding beëindigt u uw huwelijk. U hebt geen juridische banden meer met uw partner. Dat betekent dat de rechten en plichten van het huwelijk niet meer gelden. U kunt bijvoorbeeld niet meer automatisch van elkaar erven als één van u overlijdt. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, komt daar een einde aan. Na een echtscheiding kunt u opnieuw met iemand trouwen.

Ad 2. Scheiding van tafel en bed
Bij een scheiding van tafel en bed blij u getrouwd. Maar u woont niet meer bij elkaar. U hebt nog steeds de rechten en plichten van het huwelijk. Dit kan een oplossing zijn als u bijvoorbeeld van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen niet wilt scheiden. Een aantal gevolgen is hetzelfde als bij een echtscheiding. Denk bijvoorbeeld aan het einde van de gemeenschap van goederen of de betaling van alimentatie.

Ad 3. Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
Wilt u na een scheiding van tafel en bed helemaal uit elkaar? Dan kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan helemaal beëindigd. U kunt dan opnieuw trouwen.

Op welk moment kunt u scheiden?
U kunt op elk moment scheiden of scheiden van tafel en bed. Het maakt niet uit hoe lang u getrouwd bent. Wilt u samen uw huwelijk laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed? Dan kunt u dat ook op elk moment doen. Maar wilt u als enige uw huwelijk laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed? Dan is er een voorwaarde. U moet dan minstens drie jaar gescheiden zijn van tafel en bed.

2. Hoe moet u scheiden?

U kunt een scheiding samen met uw partner vragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding vragen. U hebt altijd een advocaat nodig. De rechter beslist over uw scheiding of ontbinding van uw huwelijk.

Bent u het samen eens?
Vraagt u samen de scheiding aan? En bent u het eens over de dingen die geregeld moeten worden? Dan hoe u samen maar één advocaat te nemen.

Bent u het niet eens?
Wordt u het niet eens over de scheiding of de dingen die u moet regelen? Dan kunt u hulp vragen aan een advocaat of mediator. Een mediator helpt u en uw partner om samen een oplossing te vinden voor dingen waar u het niet over eens bent. Bijvoorbeeld over het ouderschapsplan. U kunt op verschillende momenten in de procedure hulp vragen aan een mediator.

U kunt er zelf voor kiezen om een mediator om hulp te vragen. Maar u moet wel bereid zijn om samen een oplossing te vinden. U krijgt hier dan deskundige hulp bij van de mediator. De mediator is onafhankelijk en helpt u zo goed mogelijk om een oplossing te vinden. De oplossingen legt u vast in een overeenkomst. U en uw partner ondertekenen deze overeenkomst. De overeenkomst gaat naar de rechter.

Kunt u het met de hulp van een mediator nog niet eens worden? Dan moet u allebei een eigen advocaat nemen. Hieronder leest u hoe de procedure van de scheiding gaat.

Hoe gaat de procedure?

Een scheidingsprocedure heeft verschillende stappen. Die leest u hieronder.

Stap 1. U dient een verzoekschrift in
Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift. Hierin vraagt u de scheiding aan. U kunt het verzoekschri samen met uw partner indienen. Maar u kunt het ook alleen doen. Uw advocaat stuurt uw verzoekschri naar de rechtbank. Als u het verzoekschrift alleen indient, zorgt uw advocaat ervoor dat uw partner het verzoekschri binnen twee weken ook krijgt. In het verzoekschrift moet het volgende staan:

 • Uw naam, voornamen en woonplaats;
 • De naam, voornamen en woonplaats van uw partner;
 • Hebt u minderjarige kinderen, dus kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moeten ook hun naam, voornamen en woonplaats in het verzoekschrift staan;
 • Voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u ook een ouderschapsplan maken. In dit plan staan afspraken over uw kinderen. U mag de afspraken zelf bepalen. Maar er moeten in ieder geval afspraken in staan over een aantal onderwerpen, zoals alimentatie voor de kinderen.

 Het ouderschapsplan
In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over andere dingen. Bijvoorbeeld over hoe u uw spullen verdeelt. Dit noemen we nevenvoorzieningen. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4 Nevenvoorzieningen.
Uw advocaat stuurt uw verzoekschrift naar de rechtbank.

Bent u het samen eens?
Bent u het met elkaar eens over de scheiding en de dingen die u moet regelen? Dan kunt u de afspraken vastleggen in een overeenkomst. Dit heet een convenant. U kunt hiervoor hulp krijgen van een advocaat of mediator. U kunt dan via uw advocaat samen een verzoekschri indienen bij de rechtbank. Dan kunt u binnen drie maanden gescheiden zijn. Er zijn advocaten die zijn gespecialiseerd in scheidingen en alles wat u daarbij moet regelen. U kunt een advocaat vinden via de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Het adres staat achterin dit informatieblad. U kunt ook een notaris om hulp vragen bij de verdeling van uw spullen.

Stap 2. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de scheiding?
Hebt u het verzoekschrift alleen ingediend? En is uw partner het hier niet mee eens? Dan kan uw partner dat aan de rechter laten weten. Dat noemen we verweer voeren. U kunt ook eerst proberen om met een mediator een oplossing te vinden. Hee uw partner het verzoekschri alleen ingediend? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u dat laten weten aan de rechter. U moet dan een verweerschrift indienen. Dat moet binnen de daarvoor aangegeven termijn (minimaal zes weken). De rechter kan soms beslissen om de zes weken te verlengen:

• Als u op tijd om uitstel vraagt;
• Als u en uw partner samen om uitstel vragen;
• Als de rechter vindt dat uitstel nodig is.

Weet u niet waar uw partner woont, of woont uw partner in het buitenland? Dan moet uw partner binnen minimaal drie maanden het verweerschrift indienen.

Er zijn verschillende soorten verweer. Die leggen we hieronder uit.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een echtscheiding?

U kunt dan op twee manieren verweer voeren.

 1. U vindt dat uw huwelijk nog goed is. Dit verweer wordt bijna nooit goedgekeurd.
 2. U wilt eerst afspraken maken over de verdeling van het nabestaandenpensioen. Als de rechter dit verweer goedkeurt, moet u eerst redelijke afspraken maken. Daarna kunt u scheiden.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een scheiding van tafel en bed?
U kunt alleen zeggen dat u uw huwelijk nog goed vindt.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een ontbinding na een scheiding van tafel en bed?

U kunt ook op twee manieren verweer voeren:

 • U zegt dat de scheiding van tafel en bed is opgehouden.
  Dit heet een verzoening. De verzoening moet dan wel in
  het huwelijksgoederenregister ingeschreven staan.
 • U kunt vragen om afspraken te maken over de verdeling van
  het nabestaandenpensioen. Dit gaat hetzelfde als bij een echtscheiding.

U kunt ook bezwaar hebben tegen de nevenvoorzieningen. Bijvoorbeeld over alimentatie of de zorg voor de kinderen.

Stap 3. De zitting

Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, stelt de rechtbank een datum vast voor de zitting. U krijgt hierover bericht. U hoe niet naar de zitting te komen, maar dat mag wel. Als u komt, vraagt de rechter of u nog iets wil zeggen dat belangrijk kan zijn voor de beslissing. Aan het einde van de zitting vertelt de rechter wanneer hij de beslissing neemt.

Soms is er geen zitting. Bijvoorbeeld als u samen het verzoekschrift hebt ingediend. En u hebt geen kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Soms is er ook geen zitting als u alleen een verzoekschrift hebt ingediend, maar dan zijn er twee voorwaarden:

• Uw partner heeft geen verweerschrift ingediend.
• U hebt geen kinderen tussen de 12 en 18 jaar.

Als er geen zitting is, beslist de rechter op basis van het verzoekschrift en de andere stukken. Bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant.

Stap 4. De beslissing

Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing schrijft hij in de vorm van een beschikking. U krijgt de beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.

Stap 5. Hoger beroep en cassatie
Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank over uw scheiding? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof bekijkt uw zaak helemaal opnieuw. Daarna krijgt u weer een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw.Wel kijkt de Hoge Raad of de procedure goed is gevolgd.

In hoger beroep gaan of in cassatie gaan moet u binnen drie maanden doen nadat u de beschikking hebt gekregen. Hebt u geen beschikking gekregen? Dan gaan de drie maanden in als een uittreksel van de beschikking in de Staatscourant staat.

Stap 6. De scheiding definitief maken
Om uw scheiding de nitief te maken, moet u naar de burgerlijke stand. Daar laat u de beschikking van uw scheiding inschrijven in de registers. Dit geldt voor een echtscheiding en een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. U moet dit binnen zes maanden doen, anders blij u getrouwd.
Om uw scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de rechtbank de beschikking inschrijven in het huwelijksgoederen- register. Dit moet ook binnen zes maanden, anders vervalt uw scheiding van tafel en bed.

Voorlopige voorzieningen
Een scheidingsprocedure kost veel tijd. Het duurt al gauw drie maanden voordat de rechter een beslissing neemt. Als u en uw partner het niet eens worden over de dingen die geregeld moeten worden, kan het zelfs meer dan een jaar duren. Om het wel met elkaar eens te worden, kunt u dan hulp vragen aan een mediator. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. De rechter neemt dan alvast een beslissing over de dingen waar u het niet over eens kunt worden. Deze beslissing geldt alleen tijdens de procedure.

Wilt u een voorlopige voorziening? Vraag dat dan aan uw advocaat. Dat kan tijdens de procedure, maar ook voordat de procedure begint. U moet dan wel binnen vier weken uw verzoekschrift voor de scheiding bij dezelfde rechtbank indienen.

U kunt bijvoorbeeld een voorlopige voorziening vragen voor:

• Een beslissing over bij wie de kinderen jonger dan 18 jaar gaan wonen;
• De verdeling van zorg en opvoeding;
• De omgang met de ouder die niet het gezag heeft;
• De alimentatie voor de partner en de kinderen;
• Wie er in het huis blijft wonen.

3. Hoeveel kost de procedure?
U betaalt kosten voor de advocaat of mediator. Ook betaalt u kosten voor de rechter. Dit is het gri erecht. Kunt u de kosten van de advocaat of mediator niet helemaal betalen? Dan hoe u soms minder te betalen. De overheid betaalt dan een deel van de kosten. Dit heet een toevoeging.

Wilt u een toevoeging?
Bespreek dit dan met uw advocaat of mediator. Hij kan de toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad beslist of u de toevoeging krijgt. Krijgt u de toevoeging? Dan hoe u soms ook minder gri erecht te betalen.

Wilt u meer informatie over de toevoeging en hoeveel uzelf moet betalen?
Informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl bij het onderwerp ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ (h ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ rechtspraak-en-geschiloplossing/inhoud/gesubsidieerde-rechts- bijstand) en bij de Raad voor Rechsbijstand www.rvr.org

4. Nevenvoorzieningen
In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over de volgende dingen:

 • Het gezag en de verdeling van zorg en opvoeding;
 • De omgang tussen de ouder die niet het gezag heeft en kinderen jonger dan 18 jaar;
 • Alimentatie voor de partner en de kinderen;
 • Hoe u uw spullen verdeelt;
 • Wie er in het huis blij wonen;
 • Eventueel nog andere dingen die met de scheiding te maken hebben.

Dit noemen we nevenvoorzieningen. De rechter kan de beslissing over een nevenvoorziening gelijk nemen met de beslissing over de scheiding. Hieronder leggen we de nevenvoorzieningen uit.

Het gezag en de verdeling van zorg en opvoeding
Als u gezag over uw kinderen hebt, bent u verantwoordelijk voor uw kinderen. De wet gaat ervan uit dat u samen het gezag over uw kinderen houdt na de scheiding. Lukt het niet om afspraken te maken over de verdeling van de zorg en opvoeding? Dan kunt u de rechter vragen om een verdeling vast te stellen.

De omgang tussen de ouder die niet het gezag hee en kinderen jonger dan 18 jaar
Wilt u niet samen het gezag houden? Dan kunt u aan de rechter vragen of één van u het gezag kan krijgen. Dit zal de rechter alleen in bijzondere gevallen goedkeuren. De andere ouder krijgt dan een omgangsregeling. De andere ouder moet namelijk ook tijd doorbrengen met de kinderen.

Kunt u het niet eens worden over het gezag en de omgang? Dan kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.
Wilt u meer weten over gezag en omgang? Lees dan het informatieblad Gezag, omgang en informatie.

Alimentatie voor de partner en de kinderen
Er zijn twee soorten alimentatie: voor de partner en voor de kinderen.

A. Alimentatie voor de partner
Hebt u na de scheiding te weinig geld om van te leven? Dan kunt u alimentatie krijgen. Uw partner betaalt u dan elke maand een bedrag. U kunt hierover afspraken maken met uw partner. Deze afspraken schrijft u in een overeenkomst. U kunt uw vraag om alimentatie ook aan de rechter voorleggen.

Uw partner moet maximaal 12 jaar alimentatie betalen. U kunt ook afspreken dat de betaling korter duurt of dit aan de rechter vragen. Bent u korter dan 5 jaar getrouwd, en hebt u geen kinderen? Dan hoeft uw partner niet langer alimentatie te betalen dan uw huwelijk duurde.

B. Alimentatie voor de kinderen
Ouders moeten de verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen tot de kinderen 21 jaar worden. Als u gaat scheiden, betaalt u soms alimentatie voor de kinderen aan uw partner. Bijvoorbeeld als uw kinderen niet bij u wonen. U kunt samen afspraken maken over het bedrag. De rechter controleert wel of het bedrag redelijk is. De rechter kan ook een hoger bedrag vaststellen.

Lukt het niet om afspraken te maken over alimentatie voor de kinderen? Dan kunt u aan de rechter vragen om een bedrag vast te stellen.

Voor kinderen van 18, 19 of 20 jaar moeten ouders ook kosten betalen, bijvoorbeeld studiekosten. U maakt samen met uw kind afspraken over het bedrag. En u betaalt het geld rechtstreeks aan uw kind. Als u er samen niet uit komt, kan de rechter een bedrag vaststellen.

Wilt u meer weten over alimentatie? Lees dan het informatieblad Alimentatie.
Let op! De alimentatie kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Meer informatie vindt u op https://www.belastingdienst-scheiden.nl/

Hoe u uw spullen verdeelt
Bij een scheiding moet u de spullen die van u samen zijn verdelen. De verdeling hangt af van wat u hebt afgesproken toen u trouwde. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan krijgt u allebei de helft. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan verdeelt u uw spullen zoals u dat bij de notaris hebt vastgelegd.
Hebt u een koophuis? Dan hangt het ook af van de afspraken die u gemaakt hebt wat er met het huis gebeurt. Het kan zo zijn dat de waarde van het huis wordt verdeeld. Degene die in het huis blij wonen, moet dan meestal de helft van de waarde aan de andere partner betalen.

Wie er in het huis blij wonen
Hebt u een huurhuis? Dan kunt u samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blij wonen. Lukt het niet om daar een afspraak over te maken? Dan beslist de rechter wie er in het huis mag blijven wonen.

5.  Pensioen
Meestal hebt u tijdens uw huwelijk ouderdomspensioen opgebouwd. Vaak hebt u ook recht op nabestaandenpensioen. Dit pensioen krijgt u als uw partner overlijdt. Als u gaat scheiden, is het belangrijk dat u uw pensioen goed verdeelt. Laat ook aan uw pensioenuitvoerder weten dat u gaat scheiden.

Ouderdomspensioen
Als u gaat scheiden, wordt het ouderdomspensioen verdeeld. Hierover hoe de rechter niet te beslissen. In de wet staat namelijk dat dit pensioen altijd wordt verdeeld. Behalve als u in uw huwelijkse voorwaarden of convenant hebt afgesproken dat u dit niet wilt. U krijgt ieder de hel van het pensioen. Maar u kunt ook een andere verdeling afspreken.

U krijgt het geld van uw pensioenuitvoerder als u met pensioen gaat. U moet uw pensioenuitvoerder wel laten weten dat u gescheiden bent. Dat kunt u doen met het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdoms- pensioen. Dit formulier moet u binnen twee jaar na de scheiding opsturen. Het formulier vindt u bij het informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. In dit informatieblad leest u hoe u het ouderdomspensioen kunt verdelen, hoe u het formulier moet invullen en wat u moet meesturen.

Nabestaandenpensioen
Als u gaat scheiden, wordt het nabestaandenpensioen van uw ex-partner omgezet in een bijzonder nabestaandenpensioen.
Dit pensioen krijgt u als uw ex-partner overlijdt. Het is belangrijk dat u hierover goede afspraken maakt. De rechter kan met zijn beslissing over uw scheiding wachten totdat u afspraken hebt gemaakt over dit pensioen.

Wilt u meer weten over pensioen? Lees dan het informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding op www.rijksoverheid.nl. Of kijk op www.pensioenkijker.nl.

U kunt ook informatie vragen bij een advocaat, een notaris, uw pensioenuitvoerder of het Juridisch Loket.

6. Het ouderschapsplan
Als u gaat scheiden, moet u een ouderschapsplan maken voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Hieronder leest u wat er in moet staan, en wat u erover moet weten.

Wat moet er in het ouderschapsplan staan?
U moet in ieder geval over drie onderwerpen afspraken maken.

 •  De verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen;
 • Kinderalimentatie;
 • Informatie geven over de kinderen.

U mag ook andere afspraken in het ouderschapsplan zetten. Allebei de ouders moeten hun handtekening zetten onder het ouderschapsplan.

Moet u altijd een ouderschapsplan maken?
Het maakt niet uit of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. U moet altijd een ouderschapsplan maken als u uit elkaar gaat.

Verbreekt u uw samenwoning en had u een aantekening van gezamenlijk gezag in het gezagsregister geplaatst? Ook dan moet u een ouderschapsplan maken.

Uw kinderen hebben recht op verzorging door allebei de ouders, ook na de scheiding. Dit betekent niet dat u beiden precies de helft van de tijd met uw kinderen moet doorbrengen. Het gaat erom dat uw kinderen van allebei de ouders goede verzorging krijgen.

Voor welke kinderen moet u een ouderschapsplan maken?
U moet een ouderschapsplan maken voor de volgende kinderen:

 • Kinderen jonger dan 18 jaar die van u samen zijn. In ieder geval één van u hee het gezag over deze kinderen. Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap, maar woont u wel samen? Dan moet u samen het gezag hebben.
 • Kinderen jonger dan 18 jaar die niet van u samen zijn. U moet samen het gezag hebben over deze kinderen.

Zijn uw kinderen bijna 18 jaar? Dan hoe het ouderschapsplan niet zo uitgebreid te zijn. U hoe bijvoorbeeld geen afspraken meer te maken over hoe u de zorg verdeelt en hoe u elkaar informatie geeft. Wel moet u afspraken maken over alimentatie. Voor andere kinderen hoeft u dus geen ouderschapsplan te maken. Maar dit mag wel.

Moeten uw kinderen hun mening geven over het ouderschapsplan?
U moet het ouderschapsplan met uw kinderen bespreken. Met heel jonge kinderen kan dit vaak niet. U moet ook in uw verzoekschrift schrijven waarover u met uw kinderen hebt gepraat toen u het ouderschapsplan maakte. U kunt bijvoorbeeld schrijven dat u niet met uw kinderen hebt gepraat omdat ze te jong zijn.

Kunt u toch scheiden als het niet lukt om een ouderschapsplan te maken?
Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken. Bijvoorbeeld omdat u er samen niet uitkomt. U kunt dan toch scheiden. U kunt dan gewoon een verzoekschrift indienen. Hierin moet u wel schrijven waarom het niet is gelukt om samen een ouderschapsplan te maken. Ook moet u schrijven welke afspraken u zelf wilt maken over de kinderen. Uw partner kan dan eventueel aan de rechter laten weten dat hij of zij het er niet mee eens is.

De rechter kan u ook verwijzen naar een mediator. De mediator kan u dan helpen om afspraken te maken. Als u dit niet wilt, kan de rechter u niet dwingen.

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan? Lees dan ook de brochure ‘Uit elkaar …. en de kinderen dan?’ Op de internetsite www.echtscheidingsplan.nl kunt u lezen hoe u een echtscheidings- en ouderschapsplan maakt.

7.  Hoe moet u een geregistreerd partnerschap beëindigen?
Wilt u uw geregistreerd partnerschap beëindigen, en bent u het hierover met elkaar eens? En hebt u geen kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hoe u niet naar de rechter. U hebt wel een advocaat of een notaris nodig. Samen met de advocaat of notaris maakt u een overeenkomst. Hierin moet in ieder geval staan dat u het geregistreerd partnerschap wil beëindigen. En u moet er afspraken in ze en over belangrijke dingen, zoals de verdeling van uw spullen, alimentatie, uw huis en de verdeling van pensioen. De advocaat of notaris en u en uw partner moeten de overeenkomst ondertekenen.

De advocaat of notaris geven aan de burgerlijke stand door dat u een overeenkomst hebt. Dit moet binnen drie maanden nadat u de overeenkomst hebt ondertekend. Pas dan eindigt uw geregistreerd partnerschap.

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u een ouder-schapsplan maken. U moet dan altijd naar de rechter gaan om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen.
Bent u de enige die uw geregistreerd partnerschap wil beëindigen? Dan is de procedure hetzelfde als een scheidingsprocedure. U moet dan dus ook naar de rechter.

8 Waar kunt u terecht als u vragen hebt?

U kunt de volgende brochures of informatiebladen inzien op www.rijksoverheid.nl:

 • Alimentatie
 • Gezag, omgang en informatie
 • Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
 • Uit elkaar … en de kinderen dan? Hierin vindt u meer informatie over het ouderschapsplan. De brochure geeft ook antwoord op vragen over mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen en hoe die gevolgen te beperken zijn.

Bron tekst: rijksoverheid.nl

Mediation, wanneer is dat een goede keuze?

succdesvolle mediation

Uit onderzoek blijkt dat een paar factoren het succes van een scheidingsmediation sterk bepalen. Die factoren hebben te maken met de motieven waarom mensen voor mediation kiezen:

 1. Snel een oplossing
  Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.
 2. De relatie behouden
  Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Met name in familiezaken is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk dat na een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan.
 3. Alles in eigen hand houden
  Dit is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf , samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet. is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf, samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet.
 4. Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation probeert u gezamenlijk een oplossing te vinden voor alles wat met het conflict heeft te maken.

De uitgangspunten van mediation

Het succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw motieven en die van de andere partij. Maar ook de strikte uitgangspunten spelen een belangrijke rol.

 • Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als u eenmaal voor mediation hebt gekozen, dan is het niet de bedoeling dat u zo maar wegblijft van een bespreking. Partijen en de mediator zijn vrij de mediation te beëindigen bij voorkeur in gezamenlijk overleg. Bij eenzijdige beëindiging spreekt voor zich dat u de andere partij(en) en mediator(s) op de hoogte stelt.
 • Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt de mediator de procedure met u en de andere partij(en). Vervolgens ondertekenen alle partijen een mediationovereenkomst waarin de taken en verplichtingen van alle betrokkenen zijn vastgelegd.
 • Het hangt van de situatie af hoeveel gesprekken u voert en over welke periode. Veel mediations worden binnen een maand afgerond. Het is aan de partijen en de mediator om ervoor te zorgen dat de mediation niet langer dan drie maanden duurt. Bij onvoorziene omstandigheden kan daarvan in overleg met de mediationfunctionaris worden afgeweken. In uren duurt een mediation in familiezaken gemiddeld tien uur.
 • Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk te kiezen voor een eendaagse mediation of een mediation die binnen een week is afgerond.
  In dit soort zaken dient de mediation zeer intensief te worden voorbereid en moeten alle relevante gegevens die nodig zijn om tot een oplossing te komen, beschikbaar zijn. Als een scheiding erg is geëscaleerd en de emotionele problemen nog groot zijn, is zo’n korte mediation meestal niet zinvol.
 • Bij zeer complexe zaken, kan het nodig zijn dat twee mediators worden gekozen.
 • De gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als u voor mediation kiest. Zodra u, de andere partij of de mediator aangeeft de mediation te willen stoppen of als u er toch niet samen uitkomt, zorgt de advocaat dat uw zaak weer terechtkomt bij de behandelend rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort.
 • Als het conflict (gedeeltelijk) wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierna moet uw advocaat aan de rechtbank of het gerechtshof laten weten dat de procedure wordt beëindigd. In sommige gevallen kunt u er voor kiezen om uw afspraken in een beslissing of soms in een proces verbaal op te laten nemen.
 • Mediation werkt volgens de regels voor vertrouwelijkheid. Dit betekent dat u in alle openheid informatie en voorstellen kunt bespreken. Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is in principe vertrouwelijk.
  De mediator, uzelf of de andere partij mag deze informatie niet zonder instemming van de anderen aan de rechter of derden verstrekken.
 • In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig. Een enkele keer kan de mediator besluiten u en de andere partij(en) elk voor een afzonderlijk persoonlijk gesprek uit te nodigen.
 • Uw advocaat of gemachtigde kan de mediation of delen ervan bijwonen, maar bij voorkeur alleen als de advocaat of gemachtigde van de andere partij dit ook doet.
 • De mediator houdt zich aan het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierin staat onder andere dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en onafhankelijk, neutraal en voortvarend moet optreden. Dit reglement sturen wij u altijd toe.

Scheidingsbegeleiding: omdat echtscheidingen een stuk vriendelijker en eerlijker kunnen

Al 10 jaar zitten Colette & Eric, van Prettig Scheiden, met cliënten aan tafel om te zorgen dat kinderen niet in de knel komen, dat iedereen het gevoel krijgt dat ze een nette echtscheiding krijgen, zodat ze na afloop van de procedure met elkaar in overleg kunnen voor de opvoeding van hun kinderen en dan nog niet moeten beginnen met de verwerking. Zij hebben zich  in januari 2017 aangesloten bij het collectief van mediators gespecialiseerd in scheidingsmediation, Scheidingsperspectief.

Scheidingsbegeleiding & bemiddeling van 2 kanten:

Eric Ebben, voormalig docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, adviseert advocaten, notarissen en mediators op het gebied van huwelijksvermogensrecht, erfrecht en scheidingsrecht.

Colette Pastoor is behalve familie mediator ook relatiecoach en kindbehartiger. Zij helpt jullie en jullie kinderen door de emotionele achtbaan van een scheiding heen. Samen zorgen ze voor de beste fiscale, juridische, financiele maar ook emotionele echtscheiding die je maar kunt krijgen.

Ze werken vanuit huis omdat ze merken dat huiselijke omgeving bijdraagt aan een prettige scheiding.

Naast Prettig Scheiden heeft Eric ook een uitgebreide (internationale) adviespraktijk voor Advocaten en Notarissen en is een van de weinige experts op het gebied van Notarieel tuchtrecht. Eric schrijft boeken en artikelen voor de vakbladen van advocaten en notarissen en is lid van de Raad van Advies voor Split Online. En een van de experts achter wolterskluwer.nl/smartdox/echtscheiding.

Eric regelt voor jullie:

Het huis:

 • wat willen jullie?
 • wat is er financieel mogelijk?
 • Hoe kunnen we dit zo voordelig mogelijk oplossen?
 • We staan “onder water”, wat nu?

Alimentatie

 • Hoe los je financiële ongelijkheid op?
 • Hoe blijft het leefbaar voor alle twee?
 • Moet er altijd een alimentatieberekening worden gemaakt?

Pensioenen:

 • Wat kan er en wat wil je?
 • Hoe moet ik dat regelen

Colette helpt jullie door de scheiding heen, maar helpt ook ouders die na de scheiding in een gevecht zijn gekomen. Zij is de sterke schouders en het luisterend oor, maar ook degene die je attent maakt op het effect van jouw gedrag op de kinderen. Zij gelooft in het opbouwen van zelfbewustzijn en het vergroten van zelfvertrouwen in zowel volwassenen als kinderen.”

 • Hoe jullie nu met elkaar verder gaan
 • Van echtpaar naar ouderpaar
 • Van ruziënde ouders naar gezellige ouders
 • Spreekt zo nodig iemand aan op diens gedrag
 • Is de stem van jullie kinderen
 • Biedt een schouder als het even niet meer gaat, zonder veroordeling

Scheidingsmediators voor regio Alkmaar, Purmerend, Heerhugowaard, Castricum, Velsen Noord, Wijk aan Zee, Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad, Uitgeest, Egmond, Heiloo , Bergen en Schoorl,  Zaandam, Zaanstad.

Nieuw! Boek om liefdesverdriet te verwerken

cover-liefdesverdriet-verwerken

Op 1 november 2016 geeft uitgeverij De Aardworm haar eerste titel uit. Met Liefdesverdriet – zeven bijzondere ontmoetingen met jezelf schreef psycholoog en relatietherapeut Petra van der Heiden een betrokken, zingevend en vooral leerzaam boek voor iedereen met een gebroken hart.

Petra behandelt al meer dan twintig jaar mensen met allerhande problemen op het gebied van leven en werk. Gedurende de jaren ontwikkelde ze een praktische en diepgaande methode om cliënten te begeleiden bij het proces van het verwerken van liefdesverdriet. Deze methode is beschreven in haar boek voor iedereen die hiermee te maken heeft. Een eenvoudige, duidelijke en liefdevolle manier om stil te staan bij alles wat je voelt, te begrijpen waarom jij dit op jouw manier doet én je eigen valkuilen te leren kennen. Een proces waarbij je jezelf gaandeweg steeds beter leert kennen en misschien wel meer verwerkt dan dit verlies alléén. De methode heeft haar theoretische wortels in de psychologie, de hechtingsleer en het lichaamsgewaarzijn.

Anders dan je zou verwachten, is de methode van Petra geen stappenplan.‘Liefdesverdriet is niet netjes. Je belandt in een wervelwind van heftige gevoelens. Je doet dingen die je niet van jezelf verwacht en je hebt maar weinig zicht op hoe lang het nog gaat duren. In mijn praktijk zie ik mensen die zich geen raad weten met die achtbaan van emoties waarin ze zichzelf terugvinden.’ Petra ziet die gevoelens als de kern van het proces. ‘Ik zeg altijd: het zijn gasten die op bezoek komen in jouw herberg. Als goede gastheer of -vrouw ontvang je ze met liefde, zorg je voor ze en vraag je ze naar hun verhaal. Je weet niet wie er morgen komt, je weet niet wie lang blijft en je weet niet wie vaker komt.’ Met haar boek helpt Petra lezers een betere gastheer of -vrouw te zijn voor al die emoties. Daardoor leren zij zichzelf beter kennen en doorlopen zij het rouwproces van liefdesverdriet bedachtzaam, liefdevol en met aandacht.

Liefdesverdriet – zeven bijzondere ontmoetingen met jezelf is vanaf 1 november 2016 exclusief verkrijgbaar via www.hulpbijliefdesverdriet.nl, als gedrukt boek (hardcover), e-book en pdf.