Scheiden, emoties, rouw en beslissingen

Ik ga scheiden, de fasen die iedereen doorloopt. Hoe komt het toch dat veel scheidingen met zoveel emoties gepaard gaan. De mensen hebben al besloten uit elkaar te gaan maar lijken in het scheidingsproces zelf nog in allerlei verwijten en schuldgevoelens te blijven hangen. Dit terwijl een scheiding het moment zou moeten om door te […]

Continue reading

De kosten van jullie scheiding

  De kosten van scheiding: Wij krijgen regelmatig de vraag wat een scheiding kost en of de kosten voor een scheiding aftrekbaar zijn, wat een reële vraag is omdat een scheiding een intensief proces is en als jullie uit elkaar gaan en met begeleiding deze scheiding tot een goed einde willen brengen, dan kost dat […]

Continue reading

de waan van de dag

Scheidingen zijn geen populair onderwerp op een borrel maar het lijkt er de laatste tijd op, dat er wel meer dan voldoende ruimte is voor borrelpraat. Laat ik beginnen te stellen, dat een scheiding altijd een van de heftigste emoties kent om mee te maken. Niet alleen voor de partners zelf maar ook voor de […]

Continue reading

Heb ik toestemming nodig om alleen met mijn kind te reizen?

Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar), moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering. Situaties alleen reizende ouder Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin een ouder […]

Continue reading

Ouderlijk gezag

Als mensen een relatie aangaan nemen zij vaak dingen als vanzelfsprekend aan. Een belangrijk punt is het gezag over kinderen uit een affectieve relatie van samenwoners. Als de ouders niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt namelijk alleen de moeder het ouderlijk gezag. Wil de vader (erkenner) ook het gezag, dan moet […]

Continue reading

Onwaardigheid en het onterven van kinderen

Bij scheidingen zijn ook erfenissen regelmatig in beeld. Daarom mag een bijdrage hierover niet ontbreken: Onder het erfrecht vanaf 2003 kan een ouder een kind onaantastbaar onterven. Dat wil zeggen dat het betrokken kind zich niet kan verzetten tegen het testament waarin vader of moeder heeft bepaald dat het kind geen erfgenaam zal zijn. Het […]

Continue reading