Scheiden Anno Nu - Dé modernste manier om jullie relatie te beëindigen
Search
Close this search box.

Verdeling van inkomen

Scheidenanno.nu

Verdeling van inkomen

Met “verdeling van inkomen” wordt bedoeld het maken van afspraken over kinder- en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Tijdens jullie huwelijk werden de kosten van de kinderen betaald uit het gezinsinkomen. Bij een echtscheiding moeten jullie als ouders nieuwe afspraken maken over wie welk deel van deze kosten gaat betalen. Er zijn verschillende manieren om deze afspraken in te vullen.

Jullie kunnen een gezamenlijke kindrekening openen, waarop jullie allebei een bijdrage storten en waarvan de kosten van de kinderen worden betaald. Belangrijk hierbij is wel dat er goede afspraken worden gemaakt over welke kosten van deze rekening worden betaald.

De andere, meest voorkomende, regeling is het betalen van een bijdrage door de ene ouder aan de andere (verzorgende) ouder. Dit is wat wordt bedoeld met “kinderalimentatie”. Deze kinderalimentatie geldt als bijdrage in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. Wat betreft bijzondere kosten kunnen jullie aanvullende afspraken maken.

Welke regeling het beste bij jullie past, is afhankelijk van de situatie en welke jullie zelf prettig en handig vinden. De mediator van Scheidingsperspectief begeleidt jullie bij deze keuze.

De hoogte van de bijdrage van jullie beiden als ouders in de kosten van jullie kinderen, is afhankelijk van een aantal omstandigheden:

  • wat jullie tijdens het huwelijk gemiddeld aan de kinderen uitgaven (“behoefte” of “kosten kinderen”);
  • hoe jullie de dagelijkse zorg voor de kinderen gaan verdelen;
  • de hoogte van jullie inkomens en de (noodzakelijke) kosten van levensonderhoud van jullie beiden na de echtscheiding (“draagkracht”);

Met deze gegevens kan de mediator van Scheidingsperspectief een berekening maken van de hoogte van de kosten van de kinderen en van de door jullie te betalen bijdragen hierin.

De uitkomsten hiervan kunnen jullie dan gebruiken bij het maken voor het invullen van de afspraken over de verdeling van deze kosten. In principe zijn jullie als ouders vrij om af te spreken wat jullie willen, maar de belangen van de kinderen moeten hierin wel voorop te staan. Het is de bedoeling dat de kinderen er financieel zo min mogelijk op achteruit gaan.

Partneralimentatie

Toen jullie trouwden gingen jullie de verplichting aan om “elkaar het nodige te verschaffen”. Deze onderhoudsplicht loopt na jullie echtscheiding nog een bepaalde periode door. Deze onderhoudsplicht geldt ook bij een geregistreerd partnerschap en eveneens als deze is opgenomen in een samenlevingscontract. Soms betekent dit dat één van jullie de ander een (maandelijkse) bijdrage moet betalen. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Of dit in jullie situatie van toepassing is en zo ja, hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van de volgende factoren:

  • de (verwachte) hoogte van jullie inkomens;
  • jullie financiële tijdens het huwelijk;
  • de hoogte van de door jullie te betalen bijdragen in de kosten van de kinderen;
  • de (noodzakelijke) kosten van levensonderhoud van jullie beiden.

In de eerder genoemde berekening kan de mediator van Scheidingsperspectief ook de partneralimentatie meenemen, zodat een goed beeld ontstaat of partneralimentatie aan de orde is, en zo ja, hoe hoog deze bijdrage zou kunnen zijn.

Wat betreft partneralimentatie zijn jullie geheel vrij om in onderling overleg die afspraken te maken die jullie willen, maar daarbij geldt wel de regel dat kinderalimentatie vóór partneralimentatie gaat.

De mediators van Scheidingsperspectief beschikken over alle kennis en ervaring om jullie als ouders en/of als ex-partners volledig te begeleiden bij het maken van alle afspraken over kinder- en/of partneralimentatie

Scheiden Anno Nu - Verdeling van inkomen

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan

Bij Scheiden Anno Nu regel je eerst een kennismakingsgesprek voor een scheiding. Dan kunnen we samen bepalen wat we gaan doen en waarom we dat gaan doen. We komen graag met je in contact om de mogelijkheid te kiezen die het beste bij jullie situatie past.

Bel mij phone