Scheiden doe je zelf

Als jullie echt netjes werken en vinden, dat jullie het volledig met elkaar eens zijn over de invulling van jullie wensen, dan kun je ervoor kiezen om een online traject in te gaan. Ten aanzien van een online scheiding vragen wij jullie altijd eerst om daar goed over na te denken: online scheiden is voor veel sommigen aantrekkelijk omdat de kosten lager zijn. Je hoeft immers minder gebruik te maken van een mediator of van een scheidingsbegeleider of een andere adviseur.

Een online scheiding voorziet echter wel in een groeiende behoefte. Daarom bied ik ook de mogelijkheid aan naast het regulier scheidingstraject. Bij een online scheiding vullen jullie zelf alle gegevens in en als jullie dit hebben gedaan volgen er nog extra vragen over wensen, die jullie kunnen hebben. Pas na beantwoording van die vragen kunnen jullie overgaan tot het tekenen van allle stukken, zoals het convenant, het ouderschapsplan en eventuele andere stukken. Uiteraard geschiedt dit in een voor jullie veilige omgeving met dezelfde zorgvuldigheid als een regulier scheidingstraject, waarbij jullie bijvoorbeeld ieder twee weken een volgend mediationgesprek hebben. Ik neem daarbij alle op jullie van toepassing zijnde aspecten mee, zoals voor zover van toepassing:

·      De verdeling van de zorg van jullie kinderen en daarbij een berekening van de kinderalimentatie;

·      De verdeling van jullie bezittingen met een voor jullie overzichtelijke vermogensoverzicht

·      De verdeling van het inkomen en daarbij een berekening van de partneralimentatie

·       De verdeling van het pensioen en daarbij een berekening van de verdeling van het pensioen

Dit kan omdat hiervoor een speciaal hiervoor ontwikkelde beveiligde online omgeving heb ontwikkeld. In deze omgeving kijkt altijd iemand met juridische en financiële kennis.

Voorwaarden om online te scheiden is dat jullie over alles met elkaar eens zijn of in ieder geval kunnen worden, dat jullie redelijk tot goed met elkaar kunnen communiceren en tot goede en eerlijke afspraken kunnen en willen komen. Willen jullie meer weten neem dan contact op of vul onderstaande gegevens in: